Varallisuutenne parhaaksi

SijoittajaPRO on suunnattu instituutioille sekä ammatti- ja yksityissijoittajille.

Palveluidemme avulla asiakas saa merkittäviä hyötyjä lisätuottojen, kustannussäästöjen ja tehokkaan ajankäytön muodossa.

Päivitämme asiakkaan sijoitusstrategian ajantasaiseksi, valitsemme soveltuvimman ja kustannustehokkaan varainhoitajan sijoitusstrategian toteuttajaksi ja raportoimme varainhoitajien menestystä kokonaisvaltaisesti. Palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Arvot

Aina sijoittajan puolella

SijoittajaPRO:lla on vain yksi päämies – asiakkaamme. Jos asiakkaamme hyötyvät palvelustamme, niin silloin mekin varmasti saamme osamme asiakkaan tyytyväisyydestä. Olemme myös itse aktiivisia sijoittajia, joten haluamme tarjota asiakkaillemme vain palveluja, joihin olisimme itsekin tyytyväisiä.

Toimintamme riippumattomuus

Emme myy tai välitä sijoitustuotteita emmekä edusta mitään varainhoito- tai sijoituspalveluyritystä. Emme myöskään ota vastaan palkkionpalautuksia tai kannusteita kolmansilta osapuolilta, vaan toimintamme perustuu täysin asiakkaalta saataviin rahavirtoihin. Näin voimme taata, että ajamme aina asiakkaan etua ja toimintamme on riippumatonta.

Korkea asiantuntemus ja kehittyminen

SijoittajaPRO:n edustajilla on vankka asiantuntemus varainhoitoalasta ja tehokkaimmista sijoitusratkaisuista. Olemme eteenpäin katsova tiimi, joka ei jää tuleen makaamaan. Haluamme oppia sijoittamisesta joka päivä lisää, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut ja työkalut sijoitustoimintaan.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Emme myy tai välitä sijoitustuotteita emmekä edusta mitään varainhoito- tai sijoituspalveluyritystä. Emme myöskään ota vastaan palkkionpalautuksia tai kannusteita kolmansilta osapuolilta, vaan toimintamme perustuu täysin asiakkaalta saataviin rahavirtoihin. Näin voimme taata, että ajamme aina asiakkaan etua ja toimintamme on riippumatonta.

Palvelut

Kustannus- ja tuottoanalyysi

Kustannuksilla on kiistattomasti hyvin suuri merkitys sijoittajan tulevaisuuden tuottoihin. Kuitenkin useissa tapauksissa sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksia on hyvin vaikea arvioida, koska niitä saatetaan piilotella vaikeasti ymmärrettävien rakenteiden taakse.

Kustannusanalyysimme avulla sijoittaja saa selville sijoitustoimintansa todelliset kokonaiskustannukset, mistä ne muodostuvat ja paljonko niissä on tinkimisen varaa.

Tuottoanalyysin avulla asiakas tietää, millä riskitasolla sijoitusten tuotot ovat saavutettu, miltä tuotto-riskisuhde näyttää suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin ja miten eri varainhoitajat ovat menestyneet suhteessa toisiinsa.

Sijoitusstrategiat

Sijoitusstrategioiden laadinnassa SijoittajaPRO toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa aina tavoitteiden kartoittamisesta sopivimman strategian laadintaan saakka. Aikaansaatu strategia määrittää sijoitustoiminnassa käytettävän varainhoitomallin, tavoitellun tuotto- ja riskitason, käytettävät omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit.

Varainhoitajien valinta ja kilpailutus

Varainhoidon kilpailutuksella pyritään parantamaan sijoittajalle jäävää tuottoa ja alentamaan omaisuudenhoidosta maksettuja kustannuksia. Varainhoidon säännöllisellä kilpailutuksella asiakas varmistaa tehokkaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen lopputuloksen. Varainhoitajan valinta- ja kilpailutuspalvelun avulla asiakkaalla on mahdollisuus säästää vuosittain jopa kymmeniä tuhansia euroja sijoitustoiminnan turhista kustannuksista. Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana autamme asiakasta löytämään tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan varainhoitajan ilman eturistiriitoja.

Sijoitustoiminnan seurantapalvelut

Onko sijoitusvarallisuutenne sirpaloitunut usealle eri varainhoitajalle ja eri omaisuusluokkiin? Onko kokonaisuuden hahmottaminen tuottojen, riskien ja kulujen näkökulmasta haastavaa? Palvelumme avulla voitte seurata sijoitusvarallisuutenne läpileikkausta yhden helppolukuisen raportin perusteella ja näin tehostaa sijoitustoimintaanne. Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana SijoittajaPRO tekee asiakkaiden puolesta aikaa vaativan työn sijoitusten analysoinnissa. Tuloksena on kattava raportti, jonka avulla sijoittaja näkee yhdellä silmäyksellä sijoitustensa olennaisimmat tiedot, kuten omaisuusluokkakohtaiset painotukset, markkina-arvot ja tuotto-riskisuhteen kehityksen.

Koulutus- ja valmennuspalvelut

Sijoitusasioiden hoitajiksi päädytään usein montaa eri reittiä. Talousjohtajat, asiamiehet ja luottamushenkilöt omaavat usein vaihtelevan kokemuksen sijoitusmarkkinoista ja sijoituspalvelukentästä. SijoittajaPRO tarjoaa räätälöityjä koulutus- ja valmennuspalveluita kaikille, jotka haluavat panostaa sijoitusosaamiseensa.

SIJOITUSTOIMINNAN DUE DILIGENCE-SELVITYKSET

Tarjoamme due diligence -selvityksiä koko sijoitustoiminnan läpivalaisuun tai yksittäisiin sijoitusratkaisuihin ja -palveluihin. Yleisimmin due diligence -selvityksiä käytetään vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa, joissa sijoittajan etuna on ymmärtää sijoituskohteen riskit yksityiskohtaisemmin. SijoittajaPRO:lla on erityisesti kokemusta vaihtoehtoisista sijoituskohteista, sijoitusstrategioista ja varainhoitajien valinnasta. Palvelu sopii niin yksityis- kuin instituutiosijoittajille.

Referenssit

Palveluihimme luottavat muun muassa seuraavat instituutiot

Blogi

Maksuton sijoitusstrategian happotesti

Perinteisillä korko- ja osakemarkkinoilla voimakkaasti nousseet arvostustasot asettavat haasteita tuottonäkymille. Yksi vuoden 2018 keskeisistä teemoista on keskuspankit. Erityisesti listattujen korkoinstrumenttien näkymät ovat heikot keskuspankkien elvytyksen

Lue lisää »

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö.

Yhteystiedot

SijoittajaPRO Finland Oy on osa SIJOITTAJA-Ryhmää.

Hannu Huuskonen

Hallituksen puheenjohtaja

Stefan Nordling

Senior Consultant

tIMO hEIKKILÄ

Perustajayrittäjä

Jauri Häkkä

Senior Consultant