SIJOITTAJAPRO OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SCANDINAVIAN FINANCIAL RESEARCH -TUTKIMUSYHTIÖSTÄ

Sijoittaja Groupiin kuuluva instituutioille sekä ammatti- ja yksityissijoittajille asiantuntijapalveluja tarjoava SijoittajaPRO Finland ja rahoitusalan tutkimusyhtiö Scandinavian Financial Research (SFR) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla SFR:n enemmistöomistus siirtyy SijoittajaPRO Finlandille.

SIJOITTAJAPRO OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SCANDINAVIAN FINANCIAL RESEARCH -TUTKIMUSYHTIÖSTÄ

Nyt julkistetulla yrityskaupalla haetaan synergiaetuja molempien yhtiöiden liiketoimintaan. Yhteistyö mahdollistaa myös yhä laadukkaamman asiakaspalvelun varainhoitajille ja sijoittajayhteisöille.

”Yrityskaupan myötä SFR:n yli 30 vuoden menestyksellinen liiketoiminta jatkuu entistä vahvempana. Pääsemme kehittämään tutkimuksia ja laajentamaan palveluita uusille asiakasryhmille”, sanoo perustajaosakas Annukka Paloheimo Segersven.

”SFR:n ja SijoittajaPRO Finlandin osaamisen yhdistäminen mahdollistaa entistä monipuolisemmat varainhoitajien kilpailutukset aikana, jolloin muun muassa vaihtoehtoisen ja vastuullisen sijoittamisen osaaminen korostuu”, toteaa Sijoittaja Groupin toimitusjohtaja Hannu Huuskonen.

”Ruotsin lisäksi myös muissa Pohjoismaissa on vahva tarve riippumattomille, laadukkaille tutkimus- ja sijoittajalähtöisille sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluille”, sanoo SFR:n hallituksen puheenjohtaja Jauri Häkkä.

”Jo pitkään jatkunut asiantuntijapalveluiden kysynnän kasvu kuvastaa lisääntyvän yhteistyön ja vuoropuhelun tarvetta sijoituspalveluyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Odotan innolla avointa yhteistyötä yhdessä asiakkaiden ja uusien kollegojen kanssa sekä laajemman palvelukokonaisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia”, toteaa SFR:n Managing Partner Stefan Nordling.

Yhteyshenkilöt

Sijoittaja Group
Hannu Huuskonen, toimitusjohtaja
Puh. +358 50 422 6331, hannu.huuskonen@sijoittajapro.fi

SFR
Annukka Paloheimo Segersven, perustajaosakas
Puh. +358 50 378 0683, annukka.segersven@sfr-group.com

SijoittajaPRO

SijoittajaPRO tarjoaa asiantuntijapalveluja sijoittajille, jotka arvostavat laadukasta ja kokonaisvaltaista sijoitustoiminnan järjestämistä. Ydinpalveluihin kuuluu sijoitusstrategioiden laatiminen ja päivittäminen, varainhoitajien kilpailutus ja valinta sekä sijoitustoiminnan jatkuva seuranta. SijoittajaPRO ei tarjoa sijoituspalvelulain alaisia palveluita kuten välitystä, omaisuudenhoitoa tai yksilöllistä rahoitusvälineitä koskevaa neuvonantoa, vaan nämä palvelut toteutetaan aina asiakkaan valitsemien varainhoito-/välityskumppaneiden kanssa. Olemme modernin ja kustannustehokkaan sijoittamisen erikoisosaaja, jolla on laaja kokemus sijoitustoiminnasta niin asiakas- kuin varainhoitajapuolelta.

SijoittajaPRO on avainhenkilöiden ja sijoittajien omistama konsultointiin keskittyvä tytäryhtiö, joka on osa Sijoittaja Groupia. Sijoittaja Group ylläpitää myös Sijoittaja.fi-tietopalvelua, joka tavoittaa noin 140 000 sijoittajaa kuukausittain. Lisäksi ryhmään kuuluvat SijoittajaPRO Corporate Finance -palvelut. Sijoittaja Groupin yhtiöt ovat: Investment Intelligence Oy, SijoittajaPRO Finland Oy, Osta Yritys Suomi Oy, SijoittajaPRO Real Estate Oy ja nyt toteutetun kaupan jälkeen Scandinavian Financial Research Oy. Yhtiöryhmä työllistää yhteensä 18 sijoitusalan ammattilaista.

Scandinavian Financial Research

Scandinavian Financial Research (SFR) on vuonna 1990 perustettu asiakkuuksien strategiseen johtamiseen ja asiakkuuksien hallintaan erikoistunut suomalainen tutkimusyhtiö. Tuotamme päätöksentekoa tukevaa asiakasymmärrysdataa suomalaisista rahoitusmarkkinoista. Palvelumme kulmakivi on vuosittain toteuttamamme institutionaalisen varainhoidon tutkimus. Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on auttaa varainhoitoyhtiötä palvelemaan paremmin sijoitusasiakkaitaan tuottamalla muun muassa varainhoitajien laatuarviointia (benchmarking). SFR:n vankka kokemus takaa laadukkaat syvähaastattelut ja luotettavat arviot asiakaskokemuksesta. SFR-analyysimme tarjoaa asiakkaillemme räätälöidyt työkalut niin omien vahvuuksien kuin kehityskohteidenkin tunnistamiseksi. Lisäksi toimimme aktiivisena keskustelufoorumina rahoitusalan ammattilaisille. www.sfr-group.com

Maksuton sijoitusstrategian happotesti

Perinteisillä korko- ja osakemarkkinoilla voimakkaasti nousseet arvostustasot asettavat haasteita tuottonäkymille. Yksi vuoden 2018 keskeisistä teemoista on keskuspankit. Erityisesti listattujen korkoinstrumenttien näkymät ovat heikot keskuspankkien elvytyksen poistuessa ja korkojen noustessa.

Onko sijoitusstrategianne valmis markkinamuutokseen?

SijoittajaPRO Finland Oy tarjoaa kymmenelle ensimmäiselle instituutiolle maksuttoman sijoitusstrategian happotestin, jossa kommentoimme yleisluontoiset havainnot ja mahdolliset päivitystarpeet sijoitusstrategian soveltuvuudesta nykyiseen markkinaympäristöön.

Ota yhteyttä ja sovi maksuton happotesti!

HANNU HUUSKONEN
SijoittajaPRO Finland Oy
toimitusjohtaja
hannu.huuskonen@sijoittajapro.fi

Millainen on hyödyllinen varainhoitaja?

Ennen tieto sijoituskohteista ja sijoitusmahdollisuuksista oli varainhoitajilla. Sijoittajat olivat valmiita maksamaan palveluista ja ratkaisuista, koska saivat niistä lisäarvoa. Informaatiota oli heikosti tarjolla, suora sijoittaminen oli hankalaa ja se piti hoitaa pankkien konttoreissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana useampi ala on huomannut maailman ympärillä muuttuneen. Digitalisaatio on synnyttänyt uusia palveluita, jotka ovat tehneet vanhoista tarpeettomia. Digitalisaatio tulee jatkossa kiihtymään ja muutosvauhti on nopea.

Onko varainhoitaja nykypäivänä tarpeeton?

Nykyään informaatiota on helposti saatavilla. Online-välittäjien avulla sijoitusten toteuttaminen on helppoa ja edullista. ETF:ien avulla mahdollisuudet ovat rajattomat. Digitaaliset palvelut auttavat sijoittamisessa. Mihin sijoittaja nykyään enää tarvitsee varainhoitajaa?

Ei mihinkään, jos varainhoitaja ei kykene tuomaan lisäarvoa. Vastaavasti lisäarvoa tuottavasta varainhoitajasta on hyötyä.

Turha varainhoitaja

Hyödytön varainhoitaja ei tarjoa sinulle lisäarvoa. Hänen ensisijainen tarkoitus on myydä sinulle sijoitustuotteita ja saada myyntipalkkiot. Hänen kanssaan voi olla mukava keskustella, mutta paljonko keskustelusta kannattaa maksaa?

Hyödyllinen varainhoitaja

Hyödyllinen varainhoitaja tuottaa lisäarvoa. Sinä määrität, mitä on lisäarvo ja paljonko siitä kannattaa maksaa. Tässä muutamia lisäarvoa tuottavia asioita:

Yksilöllinen ratkaisu. Pelkkä lakisäätäinen riskikartoitus ei riitä. Yksilöllisessä ratkaisussa käydään läpi sijoitussuunnitelma, tarpeet, strategia ja muut varainhoitoratkaisuun vaikuttavat asiat. Ratkaisu on yksilöllinen ja sinun näköinen.

Hyöty ylittää kustannukset. Varainhoito maksaa. Nykyaikana hyvän perusratkaisun rakentaminen itse ETF- tai indeksirahastoilla on kuitenkin niin helppoa, että varainhoidosta saatavan hyödyn on ylitettävä kustannukset.

Vaadi tuottoa tai matalampaa riskiä. Muutamalla ETF-rahastolla on rakennettavissa salkku, jolla saa hajautuksen tuhansiin osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Tällaisen salkun vuosittainen kustannus on noin 0,2-0,4 %. Sinulle tarjotun varainhoitoratkaisun pitää päästä kulujen jälkeen parempaan tuottoon samalla riskillä tai samaan tuottoon matalammalla riskillä.

Allokaatio. Ikuisuuskysymys, jolla varainhoitajien olemassa oloa perustellaan. Käytännössä myös kaikkein vaikein osa-alue lisätuoton tekemiseen. Käytännössä aina varainhoitajien allokaatiot poikkeavat toisistaan. Toinen on osakkeissa ylipainossa ja toinen alipainossa. Toinen on siten oikeassa ja toinen väärässä. Sijoittajan kannalta hyödyllisempi olisi yksilöllinen allokaatio. Siinä varallisuutta allokoidaan eri omaisuusluokkiin sijoittajan tarpeiden mukaan ja ennalta sovittuja periaatteita noudattaen.

Näkemyksen otto. Sijoittajat arvostavat näkemyksen ottoa, mutta alalla toimivat tietävät, ettei siitä juurikaan ole hyötyä. Väärä näkemys tuottaa haittaa, mistä syystä näkemyksen suhteen ollaan mielummin varovaisia. Sijoittaja pääsisi hyvään ja usein parempaan lopputulokseen pitämällä laajasti hajautettua salkkua ja tasapainottamalla salkun esimerkiksi kerran vuodessa. Hyvä varainhoitaja tuntee sijoittajan yksilölliset tarpeet ja sijoitussuunnitelman ja tarjoaa kohdennettua näkemystä.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä.

Tarvitsetko apua varainhoitajan valintaan?

SijoittajaPRO:n Varainhoidon kilpailutuksella parannetaan sijoittajalle jäävää tuottoa ja alentamaan omaisuudenhoidosta maksettuja kustannuksia. Tämän avulla on mahdollisuus säästää vuosittain jopa kymmeniä tuhansia euroja sijoitustoiminnan turhista kustannuksista. Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana autamme löytämään tarpeisiin parhaiten soveltuvan varainhoitajan ilman eturistiriitoja.

Ota meihin yhteyttä, ja katsotaan miten voimme olla avuksi.