SIJOITTAJAPRO OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SCANDINAVIAN FINANCIAL RESEARCH -TUTKIMUSYHTIÖSTÄ

Sijoittaja Groupiin kuuluva instituutioille sekä ammatti- ja yksityissijoittajille asiantuntijapalveluja tarjoava SijoittajaPRO Finland ja rahoitusalan tutkimusyhtiö Scandinavian Financial Research (SFR) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla SFR:n enemmistöomistus siirtyy SijoittajaPRO Finlandille.

SIJOITTAJAPRO OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SCANDINAVIAN FINANCIAL RESEARCH -TUTKIMUSYHTIÖSTÄ

Nyt julkistetulla yrityskaupalla haetaan synergiaetuja molempien yhtiöiden liiketoimintaan. Yhteistyö mahdollistaa myös yhä laadukkaamman asiakaspalvelun varainhoitajille ja sijoittajayhteisöille.

”Yrityskaupan myötä SFR:n yli 30 vuoden menestyksellinen liiketoiminta jatkuu entistä vahvempana. Pääsemme kehittämään tutkimuksia ja laajentamaan palveluita uusille asiakasryhmille”, sanoo perustajaosakas Annukka Paloheimo Segersven.

”SFR:n ja SijoittajaPRO Finlandin osaamisen yhdistäminen mahdollistaa entistä monipuolisemmat varainhoitajien kilpailutukset aikana, jolloin muun muassa vaihtoehtoisen ja vastuullisen sijoittamisen osaaminen korostuu”, toteaa Sijoittaja Groupin toimitusjohtaja Hannu Huuskonen.

”Ruotsin lisäksi myös muissa Pohjoismaissa on vahva tarve riippumattomille, laadukkaille tutkimus- ja sijoittajalähtöisille sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluille”, sanoo SFR:n hallituksen puheenjohtaja Jauri Häkkä.

”Jo pitkään jatkunut asiantuntijapalveluiden kysynnän kasvu kuvastaa lisääntyvän yhteistyön ja vuoropuhelun tarvetta sijoituspalveluyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Odotan innolla avointa yhteistyötä yhdessä asiakkaiden ja uusien kollegojen kanssa sekä laajemman palvelukokonaisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia”, toteaa SFR:n Managing Partner Stefan Nordling.

Yhteyshenkilöt

Sijoittaja Group
Hannu Huuskonen, toimitusjohtaja
Puh. +358 50 422 6331, hannu.huuskonen@sijoittajapro.fi

SFR
Annukka Paloheimo Segersven, perustajaosakas
Puh. +358 50 378 0683, annukka.segersven@sfr-group.com

SijoittajaPRO

SijoittajaPRO tarjoaa asiantuntijapalveluja sijoittajille, jotka arvostavat laadukasta ja kokonaisvaltaista sijoitustoiminnan järjestämistä. Ydinpalveluihin kuuluu sijoitusstrategioiden laatiminen ja päivittäminen, varainhoitajien kilpailutus ja valinta sekä sijoitustoiminnan jatkuva seuranta. SijoittajaPRO ei tarjoa sijoituspalvelulain alaisia palveluita kuten välitystä, omaisuudenhoitoa tai yksilöllistä rahoitusvälineitä koskevaa neuvonantoa, vaan nämä palvelut toteutetaan aina asiakkaan valitsemien varainhoito-/välityskumppaneiden kanssa. Olemme modernin ja kustannustehokkaan sijoittamisen erikoisosaaja, jolla on laaja kokemus sijoitustoiminnasta niin asiakas- kuin varainhoitajapuolelta.

SijoittajaPRO on avainhenkilöiden ja sijoittajien omistama konsultointiin keskittyvä tytäryhtiö, joka on osa Sijoittaja Groupia. Sijoittaja Group ylläpitää myös Sijoittaja.fi-tietopalvelua, joka tavoittaa noin 140 000 sijoittajaa kuukausittain. Lisäksi ryhmään kuuluvat SijoittajaPRO Corporate Finance -palvelut. Sijoittaja Groupin yhtiöt ovat: Investment Intelligence Oy, SijoittajaPRO Finland Oy, Osta Yritys Suomi Oy, SijoittajaPRO Real Estate Oy ja nyt toteutetun kaupan jälkeen Scandinavian Financial Research Oy. Yhtiöryhmä työllistää yhteensä 18 sijoitusalan ammattilaista.

Scandinavian Financial Research

Scandinavian Financial Research (SFR) on vuonna 1990 perustettu asiakkuuksien strategiseen johtamiseen ja asiakkuuksien hallintaan erikoistunut suomalainen tutkimusyhtiö. Tuotamme päätöksentekoa tukevaa asiakasymmärrysdataa suomalaisista rahoitusmarkkinoista. Palvelumme kulmakivi on vuosittain toteuttamamme institutionaalisen varainhoidon tutkimus. Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on auttaa varainhoitoyhtiötä palvelemaan paremmin sijoitusasiakkaitaan tuottamalla muun muassa varainhoitajien laatuarviointia (benchmarking). SFR:n vankka kokemus takaa laadukkaat syvähaastattelut ja luotettavat arviot asiakaskokemuksesta. SFR-analyysimme tarjoaa asiakkaillemme räätälöidyt työkalut niin omien vahvuuksien kuin kehityskohteidenkin tunnistamiseksi. Lisäksi toimimme aktiivisena keskustelufoorumina rahoitusalan ammattilaisille. www.sfr-group.com