SALKKUKATSAUS 2021/Q2

Hyvät sijoittajat!

Vuosi 2021 jatkuu vahvan kysynnän merkeissä yrityslainamarkkinalla. Toisella kvartaalilla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 1,83 MEUR.

Tarkastelujaksolla tehtiin yksi suurempi, 663 TEUR leasingsopimusrahoitus, mikä nosti lainakierrosten keskimääräistä kokoa kvartaalilla.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 37 015,51€ lainanlyhennyksiä ja 3 367,30€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kuuteen uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 60 000€. Salkun nettorahavirta oli tarkastelujakson aikana siis -19 617,19€ uusien sijoitusten myötä. Salkusta poistui neljä lainaa laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

Lainasalkussa tapahtui muutamia muutoksia tarkastelujaksolla. Tämän tekstin kirjoitushetkellä 31.8. salkussa on kolme maksuviivästystä (alle 90 päivää). Kyseisillä yhtiöillä on aiemminkin ollut tapana maksaa lyhennyseriä hieman myöhässä. Olemmekin hoitaneet perintää aktiivisesti ja suurin osa maksuviiveessä olleista eristä on saatu jo kuitattua. Kahden lainan osalta tilanne pitäisi saada ajan tasalle syyskuun toisella viikolla ja kolmannen lainan osalta saattaa venyä lokakuulle. Kaikissa kolmessa lainassa on henkilötakaukset. Lainasalkun keskikorko on 9,91% ja keskimääräinen maturiteetti eli laina-aika on 1,43 vuotta.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 63 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 26 lainaan.

Lainojen jakautuminen

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 50.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 2500-5000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse henri.palomaki@sijoittajapro.fi, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme

Vuosi alkoi pirteästi– Salkkukatsaus 2021/Q1

Hyvät sijoittajat!

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen kova veto pysyi yllä myös vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Raportointijaksolla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 2,12 MEUR.

Jakson aikana tehtiin yksi isompi lainakierros Primex Pharmaceuticals Oy:lle (1 MEUR), mikä nosti keskimääräisen lainakierroksen kokoa ensimmäisellä kvartaalilla.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 39 402,73€ lainanlyhennyksiä ja 4 230,00€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin neljään uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 40 000€. Salkun nettorahavirta oli kuukauden aikana siis 3 632,73€. Salkusta poistui kaksi lainaa laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

Lainasalkussa ei tapahtunut olennaisia muutoksia tarkastelujaksolla. Salkussa oli kaksi lyhytaikaista viivettä raportointijakson lopulla, mutta tätä kirjoittaessa 5.5. molemmat kyseiset rästit on hoidettu. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,95% ja keskimääräinen maturiteetti eli laina-aika on 1,38 vuotta.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 57 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 24 lainaan.

Lue lisää lainasalkustamme ja sen kehityksestä Sijoittaja.fi:n salkkukatsauksesta!

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Vuosiraportti 2020 – oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja vaihtovelkakirjalainasijoitukset

Lupasimme viime vuoden lopulla, että kerromme teille hieman tarkemmin meidän oman pääoman ehtoisen (OPO) sijoittamisen tuloksista. Olemme toimintamme alusta asti etsineet sekä laina- että OPO-sijoituskohteita.

Olennaisinta sijoituspäätöksissämme on aina oikea riski-tuottosuhde, ja hyviä sijoituskohteita onkin löytynyt molemmilla sijoitustavoilla. Vieraan pääoman ehtoiset lainasijoitukset ovat olleet meidän pääpainomme, mutta aina kun sopiva oman pääoman ehtoinen yritysrahoitus on tullut vastaan, olemme tehneet myös niitä.

OPO-rahoituksena käsittelemme portfoliossamme myös vaihtovelkakirjalainoja (VVK). VVK:ssa laina sisältää aina oikeuden konvertoida lainapääoma yhtiön osakkeiksi ennakkoon sovituilla ehdoilla myöhemmin tulevaisuudessa. Keskitymme tässä artikkelissa salkun performanssiin lukujen kautta ja esittelemme VVK-lainoja ja niiden käytettävyyttä kasvuyhtiösijoittamisessa myöhemmin blogeissamme.

Sijoituksia 25,8 miljoonaa euroa kymmeneen yhtiöön

Loppuvuodesta 2016 lähtien olemme sijoittaneet omaa pääomaa tai vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 10 yritykseen sisältäen 21 eri sijoituskierrosta. Viiteen yritykseen olemme tehneet vain yhden sijoituksen, ja parhaiten onnistuneeseen Koskirent Oy:hyn jopa viisi sijoituskierrosta. Vaihtovelkakirjalainasijoituksesta hyvänä esimerkkinä toimii GBuilder, johon sijoitimme vuonna 2018. Yhtiö sai juuri 2 MEUR kansainvälisen sijoituskierroksen läpi tässä kuussa. Käsittelemme näitä onnistumisia tarkemmin tulevissa kirjoituksissa. Kolme tekemäämme sijoitusta on alaskirjattu konkurssien tai yrityssaneerausten takia.

Kokonaisuutena sijoituksia on tehty 25,8 miljoonaa euroa, mistä 8,7 MEUR VVK-lainoina ja 17,1 MEUR oman pääoman ehtoisina sijoituksina. Vaihtovelkakirjalainoista 4 olemme jo konvertoineet OPOKsi ja OPO-sijoituksissa on myös pari osakeostoa osana isompia kierroksia. Kierrosten keskimääräinen koko on ollut 1,2 MEUR ja vaihdellut 0,1-5,0 MEUR välillä. Pyrimme siihen, että sijoituskierroksen koko olisi 0,5-2,0Meur.

Sijoitustemme tuotto voittaa työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten tuoton

Olemme seurannan helpottamiseksi simuloineet sijoitukset tasaisella allokaatiolla, kuten olemme tehneet myös lainasalkkuraportissamme. Hieman myöhemmän vaiheen kasvuyhtiösijoitukset on laskettu tehtäväksi 10.000€ sijoituksella per kierros ja varhaisemman vaiheen yhtiöt 5.000€ sijoituksella per kierros. 

Sijoituskierroksista 10 on tehty kasvuyhtiösijoituksina ja loput pienempinä alkuvaiheen sijoituksina. Tämän lisäksi raportissa on laskettu kaksi omistusosuutta puolustavaa pro-rata-sijoitusta kohdeyhtiöiden seuraavissa sijoituskierroksissa. VVK-lainoissa on huomioitu korot ja mahdolliset lainan lyhennykset.

Omistusten nykyiset arvot on kaikissa kohteissa laskettu viimeisimmän tehdyn osakeannin tai -oston mukaan eli mitään omia oletuksia tai arvioita yhtiöiden mahdollisista tulevaisuuden arvoista ei ole tehty, vaan arvot perustuvat aina toteutuneisiin sijoituskierroksiin.

Salkkumme on tuottanut yhteensä 58,7 %. Paremman kuvan antaa vuotuinen IRR-korko (Sisäinen korko), joka on 20,1 %. Se huomioi aikaikkunan, sillä sijoitukset on tehty eri aikoina 2016-2020. Koko pääoma 133 630€ ei ole siis ollut sijoitettuna päivästä 1 lähtien, vaan sijoituksia on tehty sitä mukaan kun hyviä yhtiöitä on löytynyt.

Onko tämä tuotto hyvä vai huono? Sitä voi jokainen toki arvioida omalta kannaltaan, mutta hyvä vertailukohta on esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten historiallinen tuotto, joka on ollut noin 14%.

Yrityksemme kasvavat ja kehittyvät erinomaisesti

Yritysten liikevaihto on kasvanut hyvin sijoitusaikanamme. Paras kasvu on ollut 893% ja keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) 77,5%. CAGR vaihtelee yhtiökohtaisesti 10-90% välillä. Yksi salkkuyhtiö ei tuota vielä liikevaihtoa ollenkaan. Yhtiöidemme kasvu on samalla tasolla muiden pääomasijoittajien kasvuyhtiösijoitusten kanssa, joiden CAGR on KPMG:n toimialatutkimuksen mukaan ollut 22,8%. Toisaalta verrokkiyhtiöt ilman pääomasijoittajia ovat kasvaneet vain 3,9%.

Miten pääset mukaan sijoittamaan yhtiöihimme?

Oletko kiinnostunut liittymään kanssasijoittajaksi OPO-kierroksiimme? Meillä on tällä hetkellä useampi mielenkiintoinen OPO-kierros neuvottelussa. Voi olla, että jo huhtikuussa teemme sijoituskierroksen yhteen mielenkiintoiseen teknologiakasvuyhtiöön, jolla on hyvä sopimuskanta ja jonka kansainväliset kasvumahdollisuudet ovat erinomaiset. Minimisijoitukset kierroksillamme ovat yleensä 5000-10000€. Liity sijoituslistalle alta ja saat tiedon sitä kautta mikäli kierros toteutuu.

Lainamarkkinalla kova veto päällä– Salkkukatsaus 2020/Q4

Hyvät sijoittajat!

Vuoden kolmannen neljänneksen lainamarkkinan piristymisen merkit pitivät paikkansa ja useat käynnissä olleet lainaneuvottelut realisoituivat neljännellä neljänneksellä. Raportointijaksolla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 2,94 MEUR.

Muutimme raportointikäytäntöjämme hieman edeltäviin raportteihin verrattuna poistamalla vaihtovelkakirjalainat lainasalkusta, koska ne eroavat riskiprofiililtaan selkeästi tavallisista lainoista. Nyt lainasalkussa huomioidaan siis pelkästään normaalit vieraan pääoman ehtoiset lainakierrokset.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 34 121,11€ lainanlyhennyksiä ja 2 695,34€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahdeksaan uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 80 000€. Salkun nettorahavirta oli kuukauden aikana siis -43 183,55€. Salkusta poistui kolme lainaa laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

Lainasalkussa ei tapahtunut olennaisia muutoksia tarkastelujaksolla. Myönsimme muutamalle pandemiatilanteesta kärsineelle yritykselle lyhennysvapaita. Salkussa oli yksi maksuviivästys raportointijakson lopulla, mutta helmikuuhun mennessä kyseisen yhtiön rästit olivat kuitattu ja kaikkien lainojen maksut jälleen ajan tasalla. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 10,06% ja keskimääräinen maturiteetti eli laina-aika on 1,36 vuotta. Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 53 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan.

Lue lisää lainasalkustamme ja sen kehityksestä Sijoittaja.fi:n salkkukatsauksesta!

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Piristystä lainamarkkinassa – salkkukatsaus 2020/Q3

Hyvät sijoittajat!

Vuoden kolmannen neljänneksen loppupuolella oli havaittavissa selkeää piristymistä lainamarkkinan aktiivisuuden osalta. Hiljaisen lomakuukauden heinäkuun jälkeen hankevirtamme on kasvanut ja uusia potentiaalisia caseja on pöydällä useita.

Teimme raportointijaksolla kaksi uutta sijoitusta, yhteensä 650 TEUR. Vastavuoroisesti kaksi lainaa poistui salkusta laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Toinen salkusta poistunut laina oli kertalyhenteinen ja toinen kuukausilyhenteinen laina. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,9% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti eli laina-aika on 1,5 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 31 162,74€ lainanlyhennyksiä ja 3 117,73€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahteen uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 20 000€. Salkkuun siis palautui pääomaa ajanjaksolla yhteensä 14 280,46€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 50 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan.

Osaan lainoista on edelleen myönnetty lyhennysvapaita yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mikä on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 2-6 kuukautta.

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Pyöreitä täytyy aina juhlia!

”Pyöreitä täytyy aina juhlia!”, sanoi yrittäjäpappani, kun kymppivuotiset paukkuivat hänen liiketoiminnassaan. Silloin on kuulemma aina hyvä hetkeksi pysähtyä ja katsoa taaksepäin. Mitä on tähän mennessä saavutettu ja mitä sitä tarkastelemalla voisi oppia? Meillä ei Corpussa vielä kymppivuodet sentään täyttyneet, mutta viime viikolla teimme sadannen rahoituskierroksemme neljännen toimintavuotemme lopussa.

Arvostettava pyöreä luku sekin!

Rahaa olemme yhdessä sijoittajaverkostomme kanssa sijoittaneet 42 323 355 euroa. Rahoituskierroksen keskimääräinen koko on ollut reilut 400 TEUR. Yhteen kohdeyhtiöön olemme sijoittaneet keskimäärin 800 TEUR, yhdessä tai useammassa erässä.

Alla olevassa taulukossa löydät euro- ja yhtiömäärät jaoteltuna lisäksi oman pääomanehtoisiin sijoituksiin ja vaihtovelkakirjasijoituksiin. Loput rahoituskierroksista ovat olleet tavallisia vieraan pääoman ehtoisia lainoja.

Tämä jakauma on seurannut hyvin alkuperäistä sijoitusstrategiaamme. Haluamme olla ennen kaikkea lainasijoittaja järkevällä riskituottosuhteella ja teemme opo- ja vaihtovelkakirjaehtoisia sijoituksia harvemmin. Toki silloin kun sijoitamme omaa pääomaa, sijoitamme useammalla rahoituskierroksella ja euromääräisesti enemmän. Se näkyy keskisijoituksissa: opo/vvk-laina kierrosten keskikoko on ollut 763 TEUR ja yksittäiseen yhtiöön on sijoitettu keskimäärin yli 2 MEUR.

Miten olemme lainapuolella sitten onnistuneet?

Lainasalkkuamme voit seurata kvartaaliraportissamme. Ankkurisijoittajamme hajauttavat lainasalkkunsa automaattisesti valtakirjamallilla (lataa pdf alta) osallistumalla kaikkiin tekemiimme lainakierroksiin. Tällöin lainasijoittamisen riskit pienenevät huomattavasti, kun valtakirjamallinen sijoittaminen automaattisesti hajauttaa korkosalkun riittävän moneen lainaan. Alaskirjauksia on nelivuotisen toimintamme aikana vain yksi ja keskikorko pyörii 10% kantturoissa. Homma on hyvin hallussa.

OPO/VVK-sijoitukset kiinnostavat sijoittajia

Mitä meillä tuossa kyseisessä portfoliossa sitten oikein on sisällä? Vaikka kerromme näistä vähemmän ei syy ole se, että yhtiöt eivät etenisi hyvin. Olemme vain painottaneet toiminnassamme matalampiriskisiä sijoituksia ja siksi toimimme lainat edellä.

Lupaamme avata myös OPO/VVK-portfoliota paremmin tulevaisuudessa. 12 yhtiön joukossa erinomaisella kasvu-uralla odotusten mukaan etenee neljännes yhtiöistä. Näistä voimme mainita esimerkiksi Koskirent Oy:n, joka tekee Suomen laadukkaimpia siirrettäviä koulu- ja päiväkotikiinteistöjä kaupungeille. Asiakkaina Koskirentillä on muun muassa Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Sipoo.

Toisena kovana kasvajana voidaan huomioida Haltian, joka teki juuri yritysoston laajentaakseen IoT-bisnestään.

Konkurssiin on mennyt kaksi sijoitustamme ja muiden kuuden yhtiön tarina on vielä kesken, eikä niistä voi vielä tehdä analyysiä suuntaan tai toiseen. Kuitenkin niissäkin enemmän positiivisen puolella ollaan.

Tässä vaiheessa pitää välikiitoksena kiittää Sijoittaja.fi:n perustajia Hannua ja Timoa, jotka houkuttelivat allekirjoittaneen sote-alalta takaisin yritysrahoitukseen ja yrittäjäksi. Tätä päätöstä en ole katunut päivääkään. Haluan myös kiittää meidän erinomaisia ankkurisijoittajiamme, jotka ovat alusta asti luottaneet toimintaamme ja sijoittaneet yhdessä kanssamme suomalaisiin kasvuyhtiöihin. Henxelille myös probsit! Tiimi toimii ja palautetta saadaan, eikä allekirjoittaneen tarvitse enää pyörittää exceliä ja kahlata satoja yrityksiä läpi löytääkseen sijoittajille helmiä!

Emme ole toki menossa minnekään, sillä matka on vasta alussa. Mikäli sinua kiinnostaa lähteä mukaan tarinaamme, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä tai liity sijoittajalistallemme alla olevalla lomakkeella.

Mielenkiintoisia sijoituskohteita on tulossa vielä loppuvuodesta, kunhan saamme rahoitusehdot neuvoteltua yhtiöiden kanssa sille tolalle, että riskituottosuhteemme täyttyy.

Sijoitusterveisin 100:n rahoituskierroksen sankari,

Matias

Lainasalkkumme 2020/Q2 raportti

Lainasalkkumme on jauhanut hyvää tuottoa maailmaa ravistelevasta virusepidemiasta huolimatta myös vuoden toisella raportointijaksolla. Suomalaisten pk-yritysten toimintaympäristö on ollut erittäin haastava, minkä takia olemme olleet erityisen varovaisia uusien lainojen myöntämisessä.

Teimme raportointijaksolla vain kaksi uutta sijoitusta, yhteensä 512,5 TEUR. Kun samaan aikaan yhteensä viisi lainaa poistui salkusta laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

16.4.2020-15.7.2020 (Q2/2020)

Sijoitukset 1.1.2017 lähtien48
Avoimet sijoitukset 16.4.202021
Uudet sijoitukset Q1/20202
Päättyneet sijoitukset Q1/20205
Lainanlyhennykset*64 320,28 €
Koronmaksut*4 454,00 €
Käteissaldon muutos*+48 774,28 €
*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Kaikki viisi salkusta poistunutta lainaa olivat kertalyhenteisiä lainoja. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,9% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti eli laina-aika on 1,51 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 64.320,28€ lainanlyhennyksiä ja 4.454,00€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahteen uuteen lainaan á 10.000€ eli yhteensä 20.000€. Salkkuun siis palautui pääomaa ajanjaksolla yhteensä 48.774,28€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 48 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan, joista yhden lyhennyserä on myöhässä.

Alkuvuoden tapaan olemme koronaviruksesta johtuen myöntäneet osaan lainoista lyhennysvapaita yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mikä on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 3-6 kuukautta.

Valtakirjamallilla riittävä hajautus ja mukaan jokaiselle lainakierrokselle

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla. Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan listallemme!

PERUSTIMME kiinteistöihin keskittyvän liiketoimintayksikön SijoittajaPRO Real Estate Oy:n

Olemme perustaneet kiinteistöjen rahoitusjärjestelyihin ja investointeihin keskittyvän liiketoimintayksikön SijoittajaPRO Real Estate Oy:n. Haluamme tarjota sijoittajille tuotto-riski suhteeltaan houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia myös kiinteistöissä. Samalla myös itse sijoitamme kiinteistöihin, kasvatamme kiinteistövarallisuutta ja toimimme pitkäjänteisenä vuokranantajana.

Näkemyksemme mukaan Suomen kiinteistösijoitusmarkkina tulee tarjoamaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia useiden megatrendien tukemana.

Potentiaaliset kohteet tulee ensin identifioida ja tutkia perusteellisesti, määritellä arvo kestävälle pohjalle, sekä kehittää niitä sijoittajille ja sijoitustoimintaan sopiviksi. Analysoimme verkostomme kautta saatuja kiinteistösijoitusmahdollisuuksia ja esittelemme houkuttelevimmat niistä eteenpäin sijoittajille.

Toiminta-ajatuksenamme on, että tarjoamme sijoittajillemme arvoa löytämällä kiinteistömarkkinasta järkeviä ja tuotto-riski-suhteeltaan houkuttelevia sijoituskohteita vuosiksi eteenpäin. Hyödynnämme rahoitusalan osaamista ja verkostojamme kun tarjoamme neuvonantoa rahoitusjärjestelyihin sijoittajille sekä muille alan toimijoille.

Vahvaa osaamista tiimissä

Kiinteistöyksikön tiimi tulee työskentelemään tiiviisti muun Sijoittaja-ryhmän kanssa. Harri Romppanen tulee vetämään liiketoimintayksikköä ja toimimaan yhtiön Managing Partnerina. Harri on viime vuosina toiminut rahoituksen ja kiinteistösijoittamisen tehtävissä. Aikaisemmin Harri toimi yli vuosikymmenen ajan teollisuuden palveluksessa kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen parissa. Harri on diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta.

Eero Okkolin tulee toimimaan kiinteistöistä ja muista reaaliomaisuusluokista vastaavana analyytikkona. Eero on rahoituksen pääaineesta valmistunut kauppatieteiden maisteri, joka on aikaisemmin toiminut Sijoittaja-ryhmässä analyytikkona.

Senior Advisorin roolissa SijoittajaPRO Real Estate Oy:ssä toimii kauppatieteiden tohtori Elias Oikarinen, joka on kiinteistötalouden professori Aalto-yliopistossa ja rahoituksen dosentti Oulun yliopistossa. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita kiinteistötaloustieteen ja -sijoittamisen johtavissa tieteellisissä lehdissä, toiminut säännöllisesti kouluttajana alan asiantuntijoille ja konsultoinut useita alan yrityksiä. Elias on ollut vierailevana tutkijana Cambridgen, Geneven ja Melbournen yliopistoissa.

Sijoittaja-ryhmän perustaja Hannu Huuskonen (KTM ja CEFA) ja Corporate Finance -liiketoiminnan Managing Partner Matias Itkonen (KTM) osallistuvat aktiivisesti yksikön liiketoiminnan kehittämiseen, rahoitusjärjestelyihin ja strategiseen päätöksentekoon.

Tilaa sähköpostiisi kiinteistösijoittamiseen liittyvät artikkelit ja mielenkiintoisimmat kohteet

Avoimet sijoituskohteet julkaisemme jatkossa SijoittajaPRO Corporate Finance -sivulla. Saat myös sähköpostitse tiedon uusista kohteista. Liity listalle ja saat siihen liittyvän ajankohtaisen tiedon ensimmäisten joukossa.

Uusi sijoituskohde: Sijoita hotellikiinteistöön Helsingissä!

Omista oma hotellihuone Helsingissä!

Omista oma hotellihuone

  • Sijoituskohde: hotellikiinteistön huoneosakkeet (KOY VALO Helsingin osakkeet)
  • KOY VALO Helsinki omistaa Mannerheimintie 109:ssä sijaitsevan hotellirakennuksen, jonka huoneet ovat muunneltavia ja sopivat niin majoitus- kuin toimistotiloiksi. Tämä parantaa kiinteistön kokonaiskäyttöastetta ja siten sijoittajien tuottoja
  • Hotelli valmistuu syksyllä 2020
  • Sijoittajilla on mahdollisuus valita myyjän takaama kiinteä 5 % tuotto ensimmäiselle 5 tai 10 vuodelle
  • Lisäksi sijoittaja voi valita halutessaan myyjän emoyhtiön takaaman takaisinostositoumuksen, joka on käytettävissä 2-2,5 vuoden kuluttua hotellin käyttöönotosta

Tutustu sijoituskohteeseen tästä!

Yhteystiedot – SijoittajaPRO Real Estate Oy

Harri Romppanen
Managing Partner, SijoittajaPRO Real Estate Oy
Puh. 040 643 3344, etunimi.sukunimi@sijoittajapro.fi

Eero Okkolin
Analyytikko, SijoittajaPRO Real Estate Oy
Puh. 040 077 4392, etunimi.sukunimi@sijoittajapro.fi

Hannu Huuskonen, hallituksen jäsen ja Sijoittaja-ryhmän perustaja
Puh. 050 422 6331, etunimi.sukunimi@sijoittajapro.fi

Matias Itkonen, hallituksen puheenjohtaja
Puh. 045 672 1414, etunimi.sukunimi@sijoittajapro.fi

Elias Oikarinen
Senior Advisor, SijoittajaPRO Real Estate Oy

Lainasalkkumme 2020/Q1 raportti

Hyvät sijoittajat!

Nyt kun meillä on useamman vuoden historia kasassa sijoittamistamme lainakierroksista, haluamme läpinäkyvyyden nimissä parantaa edelleen raportointiamme. Siksipä päätimme aloittaa myös kokoavan kvartaaliraportoinnin kaikille teille julkisesti. Kuukausittain päivittyvän salkun tilanteen löydät sivuiltamme.

Lainasalkkumme laatu on pysynyt hyvänä Q1/2020 aikana. Tätä raporttia kirjoittaessa 23.4. kaikkien 24 aukiolevien lainojen lyhennykset sekä koronmaksut on hoidettu eikä viivästyneitä maksuja ole.

16.1.2020-16.4.2020 (Q1/2020)

Sijoitukset 1.1.2017 lähtien46
Avoimet sijoitukset 16.4.202024
Uudet sijoitukset Q1/20205
Päättyneet sijoitukset Q1/20202
Lainanlyhennykset*26 041,71 €
Koronmaksut*4 816,46 €
Kassavirrat yhteensä*30 858,17 €
*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujakson aikana teimme uusia lainasijoituksia viisi kappaletta, yhteensä 1,8M€. Vastaavasti kaksi yritystä, maksoivat lainansa viimeisen erän lyhennysohjelman mukaisesti tarkastelujakson aikana ja täten lainasijoitukset poistuivat salkusta. Toinen oli kertalyhenteinen aina, joten takaisimaksuna tuli salkkuun 10.000€ kerralla, koko sijoituksemme lainaan oli 500.000€. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,21% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti, eli laina-aika on 1,34 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 26.041,71€ lainanlyhennyksiä ja 4.816,46€ korkomaksuja. Yhteensä tulovirtaa tuli 30.858,17€. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin yhteensä viiteen uuteen lainaan á 10.000€ eli yhteensä 50.000€. Salkku siis sitoi uutta pääomaa ajanjaksolla 19.141,83€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme aitoon 46 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 24 lainaan.

Koronaviruksen takia olemme yhdessä muiden rahoittajien kanssa sopineet lyhennysvapaista useisiin portfoliomme lainoihin, joka on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 3-6 kuukautta ja lyhennysvapaat on aina tehty yhdessä seniorilainoittajien kanssa samoin ehdoin.

Mikäli haluat varmistaa että pääset jokaiselle lainakierrokselle mukaan mihin itse sijoitamme paras malli siihen on valtakirjamallimme mitä sijoittajille tarjoamme. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu 10-20 lainaan ajan myötä, joten keskisijoitus on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 1-1,5vuoden aikana, joten koko summaa ei laiteta sisälle kerralla. Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan listallemme!

Matias Itkonen
Managing partner, CoB (KTM)

SijoittajaPRO Corporate Finance
045 672 1414, matias.itkonen@sijoittajapro.fi

Koronaviruksen vaikutukset lainapäätöksiin ja yritysanalyysiimme

Miten olemme vastanneet koronaviruksen tuomiin haasteisiin? Onko lainananto täysin tukossa? Miten yhtiöt nykyisessä portfoliossamme pärjäävät?

Koronavirus on sekoittanut maailman ja vaikutukset näkyvät myös suomalaisissa listaamattomissa yrityksissä, joihin mekin sijoitamme. Normaalissa markkinassa listaamattomat yrityslainat hajauttavat perinteistä salkkua merkittävästi, sillä niiden takaisinmaksukyvyn riippuvuus osake- tai korkomarkkinasyklistä on usein minimaalinen.

Tämä ei ole koronaviruksen aiheuttamassa markkinatilanteessa pitänyt täysin paikkaansa. Koko reaalimaailman toimintojen osittainen sulkeminen on vaikeuttanut huomattavasti suomalaisten yritysten liiketoimintaa.

Toimenpiteet salkkuyhtiöissä

Olemme lainanannon jälkeenkin aktiivisesti yritysten tukena. Etenkin nyt koronan pyörteissä kartoitamme eri rahoitusvaihtoehtoja yhdessä yritysten kanssa. Esimerkiksi valtio on mahdollistanut paljon erilaisia tukimuotoja yrityksille ja yrittäjille. Käsittelimme tätä edellisessä blogissamme.

Poikkeustilanteissa elinkelpoiset yhtiöt kaatuvat yleensä käyttöpääoman puutteeseen ja kassakriisiin, jonka vuoksi käyttöpääomaongelmien ratkaisut ovat olleet asialistallamme ensimmäisenä.

Olemme olleet mukana yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa järjestelemässä 3-6 kuukauden lyhennysvapaita nykyisiin lainoihimme. Lähtökohtana on ollut, että mikäli yhtiö saa lyhennysvapaat muilta rahoittajilta, myös me olemme talkoissa mukana samoilla ehdoilla. Tästä kriisistä on päästävä yli.

Toimintaympäristön normalisoituessa myös yhtiöiden lainanhoitokyky palautuu.

Koronaviruksen vaikutus luottoluokitukseemme

Koronatilanteen eskaloituessa maaliskuussa myös meille tuli suuri vyöry uusia lainahakemuksia. Joukossa oli monenlaisia yhtiöitä. Työskentelimme 24/7 analysoidaksemme ne kaikki normaalin luottoprosessimme mukaan.

Normaalin prosessin lisäksi lisäsimme jo helmikuun lopussa analyysityöhömme erikseen koronaosion. Toisin sanoen aloimme kysyä yhtiöiltä, miten koronavirus vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan painottaen oheisia osa-alueita:

  • Miten koronavirusta vaikuttaa yhtiön alihankintaketjussa?
  • Miten yhtiön oma tuotanto pyörii korona-aikana aikana?
  • Miten koronatilanne vaikuttaa yhtiön uusasiakashankintaan?

Miten yhtiön nykyiset asiakkuudet toimivat koronatilanteessa?

Muiden rahoittajien osallistuminen rahoitukseen

Isona osana analyysiamme on aina ollut muiden rahoittajien ja nykyisten omistajien osallistuminen rahoitukseen. Poikkeusoloissa tämä on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Lähtökohta on, että yhtiön päärahoittajan eli useimmiten pankin on osallistuttava rahoitukseen vähintään lyhennysvapailla. Mielellään myös uudella rahoituksella.

Uusia rahoituksiakin on nyt Finnveran takausohjelman puitteissa melko hyvin tarjolla. Jos yhtiön oma pankki ei ole mitenkään rahoituspaketissa mukana, on se jo negatiivinen signaali itsessään.

Lisäksi odotamme nykyisten omistajien ja yrittäjien lähtevän myös mukaan rahoitukseen tavalla tai toisella. Käyttöpääomatarve haastavan markkinatilanteen yli ei siis lähtökohtaisesti tule pelkästään meiltä, vaan rahoituspaketti kootaan useammasta palasesta.

Näin varmistetaan kassavirran riittävyys mahdollisimman hyvin myös meidän lainan takaisinmaksulle.

Miten pääsen sijoittamaan yrityslainoihin?

Mikäli haluat sijoittaa yhdessä kanssamme yrityslainoihin ja samalla auttaa suomalaisia yrityksiä koronan vastaisessa taistelussa, voit liittyä sähköpostilistallemme, jonne lähetämme tiedot valitsemistamme uusista sijoituskohteista.

Sijoittajina emme voi olla tekemässä hyväntekeväisyyttä, jonka takia joudumme valitettavasti olemaan hyvin selektiivisiä hankkeissamme.

Lainanantomme perustuukin tällä hetkellä vielä normaaliakin tiukempaan yritys- ja kassavirta-analyysiin. Lainoissamme ei ole valtion tarjoamia takausinstrumentteja, vaan mahdolliset vakuudet muodostuvat pääasiassa henkilötakauksista ja erityispanttaussitoumuksista.

Emme ole nostaneet korkoja tai keräyspalkkioitamme, vaan hinnoittelu tapahtuu samalla mallilla kuin aiemmin.

Hajautettuun salkkuun kannattaa tässäkin tilanteessa allokoida myös tarkkaan valitsemiamme listaamattomia yrityslainoja. Olemme sijoittaneet lainoihin yhdessä sijoittajaverkostomme kanssa vajaan neljän vuoden ajan yhteensä 15,6 MEUR. Katso täältä listaamattomien lainojen korkosalkkumme historian.