Yrittäjä – miten selvitä koronan aiheuttamasta kriisistä

Korona koskettaa jokaista ja laittaa yrittäjän keksimään keinoja selvitä tästä uudesta ajasta pandemian keskellä. Valtio on mahdollistanut monia erilaisia ratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. Olemme keränneet yrittäjälle kaikki olennaiset mahdollisuudet listalle, olethan yrittäjä hyödyntänyt nämä omassa liiketoiminnassasi?

Ratkaisut yrittäjälle selvitä koronakriisistä

Kaikki ratkaisut eivät sovellu joka tilanteeseen ja kaikille toimialoille, mutta varmasti löydät listauksesta jonkun yrityksellesi sopivan toimenpiteen.

Lainamahdollisuudet

Koronakriisi on väliaikainen, eikä yrityksestäsi johtuva ongelma. Siksi lainamahdollisuudet kannattaa hyödyntää kattavasti kriisin ylimenokaudella. Kun yhtiösi oli elinkelpoinen ennen kriisiä, lainantakaisinmaksukykyä löytyy tilanteen normalisoiduttua.

Oma pankkisi: lyhennysvapaat nykyisissä lainoissa

Lähes kaikki pankit ovat ilmoittaneet mahdollistavansa 3-6 kuukauden lyhennysvapaat elinkelpoisille yrityksille nykyisistä pankkilainoista. Ole suoraan yhteydessä omaan pankkiisi ja sovi lyhennysvapaista jo tänään. Useimmissa pankeissa voit tehdä sen kätevästi pankin verkkosivujen kautta etänä.

Muista myös lyhennysvapaat henkilökohtaisiin lainoihisi! Monen yrittäjän oma talous menee hetkellisesti tiukoille koronakriisissä. Lyhennysvapaat henkilökohtaisissa lainoissa helpottavat taloutta.

Oma pankkisi: Finnveran takaamat lisälainamahdollisuudet koronakriisin yli

Finnvera mahdollistaa merkittävillä panostuksilla lisälainoitusta yrityksille yli korona-ajan.

 • PK-takaus ja alkutakaus
 • Uutena Finnveran fast track käyttöpääomalaina pankin kautta 150.000-1.000.000€.

Näissäkin takauksissa Finnvera ohjaa käymään keskustelut ensin oman pankkisi kanssa. Finnvera takaa lainasta jopa 80%. Lue tarkemmin Finnveran sivuilta. Monessa pankissa voit kätevästi hakea lyhennysvapaan ja uuden käyttöpääomalainan yhdellä kertaa, esimerkiksi Nordeassa.

Työeläkeyhtiöt: TYEL- ja YEL-maksuihin maksuaikaa ja alennukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakemaan poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. Jossain yhtiöissä muutokset tulevat voimaan automaattisesti, ja jossain on pyydettävä maksuajan pidennykset yhtiöstä. Ole yhteydessä omaan työeläkeyhtiöösi.

Lisäksi hallitus hyväksyi perjantaina 20.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta. 2,6 prosenttiyksikön alennus toteutetaan viimeistään kesäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka.

Työeläkeyhtiöt: TYEL-takaisinlainaus Finnveran tuella

Yrityksellä on mahdollista takaisinlainata osa maksamistaan TyEL-vakuutusmaksuista työeläkevakuutusyhtiöltään. Tätä takaisinlainausta helpotetaan niin, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia enintään 80%. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien blogissa Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen on avannut tätä mahdollisuutta hyvin.

Verottaja: Lisää maksuaikaa, ilmoitusaikaa ja maksujärjestelyjä

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä uusin helpotetuin ehdoin. Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa.

Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin helpotettua maksujärjestelyä koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

Katso Verohallinnon ohjeet yrityksille koronatilanteessa.

Sijoitukset ja avustukset

Valtio on luonut uusia avustusmahdollisuuksia yrityksille koronakriisin aikana. Nyt yhtiöllä on hyvä hetki investoida tulevaisuuteen avustuksen avulla ja toteuttaa kehittämistoimenpiteet, joita on suunniteltu jo pidempää. Haku on yksinkertaista, eikä liitteitä kuten laajoja projektisuunnitelmia tarvita erikseen. Joten tee hakemus itse suoraan verkkosivuilla ja varo konsulttien riistohintoja. Myös meiltä voi kysyä apuja ja ohjeita.

ELY-Keskukset: Kehittämisavustus 1-5 henkeä työllistäville yhtiöille

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen (enintään 10.000€) tai kehittämistoimenpiteisiin (enintään 100.000€). Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran.

Avustusta maksetaan enintään 80% hankkeen kuluista ja 70% avustuksesta on mahdollista saada heti päätöksen jälkeen ennakkoon. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Lue tarkemmat ohjeet avustuksen hakemisesta.

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa 6-250 henkeä työllistäville yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

Rahoitusmäärät ja -ehdot ovat samanlaisia kuin ELY-avustuksissa, eli avustuksen maksimimäärä on esiselvityksessä 10.000€ ja kehittämisrahoituksessa 100.000€ samalla tukiprosentilla 80%. Joten avustuksen hakupaikan yrityksellä määrää vain henkilöstön määrä!

Lue tarkemmat Business Finlandin ohjeet

TESI: Pääomasijoitukset keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi

Valtion pääomasijoitusyhtiö tekee pääomasijoituksia keskisuuriin yhtiöihin koronakriisin takia. Mikäli yhtiösi liikevaihto on vähintään 10M€, Henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa, kannattaa hakea vakautusrahoitusta TESI:n verkkosivujen kautta 14.4.2020 lähtien.

Yksinyrittäjän tuki ja työttömyysturva

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000€ tukea kunnilta koronaviruksesta johtuen. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Hakemus tehdään yrityksen omaan sijaintikuntaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan tukiasetus tullee voimaan torstaina 9.4.2020.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan.

Lisätietoa TEM.fi

SijoittajaPRO Corporate Finance rahoituskumppanina

Olemme tehneet viimeisen neljän vuoden aikana yli 40m€ rahoituksia suomalaisiin pk-yrityksiin. Edelleen myös näin koronakriisin aikana teemme varovaisesti yhteislainarahoituksia pankkien kanssa. Eli mikäli kokonaisrahoitustarpeesi jää vajaaksi yllä olevien jälkeenkin, ole yhteydessä!

Lisäksi järjestelemme lainarahoituksia myös suoraan pankkien ja Finnveran kanssa yritysten puolesta, joten myös niissä tilanteissa voimme antaa asiantuntemustamme laskelmien ja rahoitushakemusten tekoon.

Hyvää alkanutta sijoitusvuosikymmentä arvoisat kanssasijoittajamme!

Vuosi 2019 oli meille kaikille hyvä sijoitusvuosi listaamattomien yhtiöiden parissa. Teimme yhteensä 27 sijoituskierrosta vuoden aikana ja läpikäytyjä caseja oli vajaat 400. Osa sijoituksista tehtiin jo portfoliossa oleviin yhtiöihimme, mutta myös uusia yhtiöitä löytyi sijoitettavaksi 14.

Vuonna 2019 sijoitimme yhteensä 11,6M€ suomalaisiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Tuosta summasta 5,1M€ oli lainasijoituksia, joissa koko vaihteli 120.000 ja 500.000€:n välillä. OPO-ehtoisia sijoituksia oli 5,9M€ neljään eri yhtiöön, joista kolme olivat jatkosijoituksia yhtiöihin, joissa olimme mukana jo aiemmilla kierroksilla. Vuonna 2018 sijoitimme yhteensä 11,2m€, joten tahti on tasainen ja meille sopiva. Sijoituksia tehdään, kun löytyy hyviä kohteita, ei yhtään enempää, eikä vähempää.

Meillä oli aikamoinen haipakka vielä välipäivinä, kuten aina. Saimme päätökseen kaksi OPO-sijoituskierrosta, joista kerromme tarkemmin myöhemmin tammikuussa. Lisäksi VVK-lainojen osalta useamman yhtiön kohdalla tulee päätöksentekoon kääntömahdollisuus osakkeiksi. Sijoittaja voi päättää, vaihtaako lainan osakkeiksi vai jääkö lainasijoittajaksi. Myös näistä päätöksistä lisää kaikille mukana oleville sijoittajille tammikuun aikana.

Yhteensä syksystä 2016 olemme sijoittaneet 37,2m€ suomalaisiin kasvuyhtiöihin alla olevan jakauman mukaisesti. OPO-kierrokset ovat painottuneet odotettua enemmän, mutta suurin osa on jatkosijoituksia hyviin kasvuyhtiöihin kasvavalla omistajajoukolla, yritämme edelleen keskittyä lainasijoittamiseen.

Lainasijoitustemme historian ja luvut näet alla olevasta taulukosta. Keskikorkomme on 9,64% ja duraatio (pääomilla painotettu takaisimaksuaika) alle vuoden. Kuvaajassa on esitettynä sitoutuneen pääoman määrä eri aikoina, kun sijoittaja on sijoittanut 10.000€ jokaiseen lainaan toiminnan alusta 01/2017 lähtien. Tänä aikana sijoitukset ovat hajautuneet 40 lainaan. Yli puolet pääomasta on jo palautunut sijoittajalle lainan takaisinmaksujen muodossa. Huom! kuvaajassa uusia sijoituksia ei tehdä, joten sitoutunut pääoma palautuu takaisin sijoittajalle.

Uusia kohteita tammikuussa

Uusi sijoitusvuosikymmen lähtee myös hyvin liikkeelle! Joulukuussa analysoimme jälleen ison määrän hyviä sijoituskohteita ja kolme niistä varmistui tammikuun puolelle sijoitettavaksi, eli hajauttamaan pääsee heti alkuvuodesta. Vielä tänään on auki reilu kymppitonni Restahotels Oy:n 500.000€:n kiinteistön ostamiseen otettavasta lainasta. Tammikuun aikana aukeaa vielä kaksi uutta valmiiksi analysoitua ja neuvoteltua lainakierrosta meille kaikille sijoitettavaksi. Seuratkaa sähköpostejamme avoimista sijoituskohteista.

Sijoitusterveisin,

Matias, Tarmo, Henxeli, Hannu, Timo

Corpun listaamattomien yrityslainojen korkosalkun historia ja rakenne

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat ovat tehneet lainasijoituksia listaamattomiin yhtiöihin kolmen vuoden ajan. Sijoittajat ovat matkan varrella toivoneet tarkkoja tietoja korkosalkun jakaumasta, tunnusluvuista ja ennen kaikkea tuotoista. Nyt lainasalkulla on riittävä historia, jotta pääsemme vihdoin esittelemään sen sijoittajillemme.

Miksi sijoittaa listaamattomiin yrityslainoihin?

Tämän hetken listatulla korkomarkkinalla on tarjolla vain matalia tuotto-odotuksia. Alla olevasta Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä löytyvästä ” Pitkän aikavälin tuotto-odotukset” -taulukosta näet, miten korkomarkkinan tuotto-odotukset seuraavalla kymmenelle vuodelle ovat matalat.

Kun Euroopan yrityslainat tuottivat edelliset 10v 3,6% vuodessa, on tuotto-odotus seuraavalle 10 vuodelle vain 0,6% p. a. Tuolla tuotolla jo inflaation voittaminen tekee tiukkaa. Korkean riskin yrityslainat tuottivat taasen 7,6% p.a historiassa, mutta tulevaisuuden tuotto-odotus on vain 2,5%. Tarjolla on vain siis korkeaa riskiä huonolla tuotolla, ei houkuttele? Korot on kuitenkin olennainen osa jokaista hajautettua salkkua, joten mistäs löytyisi järkevää korkoa rahalle?

Taulukko Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä 08/2019.

Lainasalkun tuotto ja pääoman kierto

Olemme tehneet yhdessä ankkurisijoittajiemme kanssa omista yhtiöistämme, hallinnoimasta sijoitusyhtiöstämme ja lainarahastostamme yhteensä 33 sijoitusta, kokonaissumma sijoituksille on ollut 13,35 miljoonaa euroa. Näistä kohteista olemme simuloineet salkun, missä jokaiseen lainaan olisit sijoittanut 10.000€.

Toki sinun panoksesi voi olla 1.000€ tai 100€, oman varallisuuden ja sijoitusstrategian mukaan.  Duraatio, joka huomioi lainojen takaisinmaksussa myös pääoman lyhentymisen kuukausittain, on ollut alle vuoden. Ja keskimaturiteetti (milloin koko laina on maksettu pois) alle 1,5 vuotta.

Lainasalkun kierrosten keskituotto on ollut 9,86% per vuosi (taulukko alla). Tämä ei anna hyvää kuvaa kokonaistuotosta, koska maksuohjelmat eroavat hyvinkin paljon eri lainojen välillä. Tällöin kannattaa laskea IRR% (Internal Rate of Return), eli efektiivinen korko. IRR huomioi myös maksutapahtumien summat ja ajankohdat ja se on korko, jolla diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen summa on nolla. Meidän lainasalkkumme IRR on hieman alle 7%, mitä voidaan pitää hyvänä tuottona, kun huomioidaan että hajautettuna lainasalkkuna riski on maltillinen.

PÄÄOMAN SITOUTUMINEN

SIJOITTAJAPRO CORPORATE FINANCE LAINAKIERROKSET 1.1.2017-5.9.2019

Hajauta myös listaamattomat lainasijoituksesi

Hajauttaminen on tärkeää kaikessa sijoittamisessa, niin myös listaamattomissa yrityslainoissa. Tässä yksinkertainen prosessi onnistuneeseen lainasijoittamiseen:

 1. Mieti kokonaisvarallisuus, jonka haluat sijoittaa yrityslainoihin
 2. Jaa se vähintään 20 eri lainaan. Tällöin yksittäinen ongelmalaina ei kaada koko salkkua,
 3. Tee tasasijoitus yksittäisiin lainoihin. Voit myös painottaa hieman enemmän tuotto-riski-suhteelta parempia lainoja. Mutta varo yliallokointia.

Meidän lainasalkun historia osoittaa, että kun olet ollut mukana kaikissa 33 kierroksessa, yksittäiset epäonnistumiset eivät tuhoa koko lainasalkun tuottoasi.

Miten pääset mukaan sijoittamaan?

Helpoiten pääset mukaan sijoittamaan liittymällä alta Corpun ”suorat sijoitukset” listalle, niin saat omaan sähköpostiisi tiedon aina kun kierros on auki. Mukana tulee myös aina meidän esityksemme ja analyysimme miksi itse ja ankkurisijoittamalle ovat lainaan sijoittaneet. Eli aina kun saat sähköpostia, tiedät että myös me ammattilaiset olemme omia rahoja merkittävästi lainaan sijoittaneet.

Liity listalle ja saat jatkossa ensimmäisten joukossa kohteet sähköpostiisi!

Juuri tällähetkellä meillä on auki kahdesta lainasta vielä noin 20.000€, joten pääset hajauttamisen ja sijoittamisen makuun heti tsekkaamalla avoimet kierroksemme tästä

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin lainakorkosalkustamme!

Tarmo Urpilainen
Senior Analyst
tarmo.urpilainen@sijoittajapro.fi, 045 666 4133

Päivä analyytikon työstä

Tammikuinen päivä Oulujoen varrella klo 8:13

Saavun toimistolle ensimmäisenä kuten useimpina aamuina. Napsuttelen valot yksitellen päälle. Laukku työpisteelle, läppäri käyntiin ja sen jälkeen keittiöön kahvin keittoon. Istahtaessani työpisteelle ja avatessani eilisillan ja aamun aikana tulleet sähköpostit, ovi käy ja ensimmäinen analyytikkokollegani saapuukin jo paikalle.

Käyn läpi saamani vastaukset tarkentaviin kysymyksiin erään kuluttajapalveluyrityksen käynnissä olevasta rahoituskierroksesta. Kyseessä on oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina. Vinkki on tullut erään Corporate Finance -talon kautta, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä aiemminkin. Teen vastauksista johtopäätökset, minkä jälkeen kirjoitan viestin sisäiseen jakeluumme aiemmin tekemäni analyysin jatkoksi.

Mielestäni case ei sovellu meille, sillä yhtiö on vielä hieman liian aikaisessa vaiheessa meidän sijoittajillemme. Kasvu on ollut nopeaa, mutta yhtiön kassavirta ei täytä meidän sijoituskriteerejämme, eikä kansainvälisestä kasvusta ja laajentumisesta ole vielä riittävästi näyttöjä. Tämän päivän tiimipalaverissa case tullaan käymään vielä yhdessä läpi. Nyt on vielä tunti aikaa valmistautua klo 10 alkavaan puhelinpalaveriin. Haen toisen kupin kahvia.

09:58

Otan läppärini telakasta ja siirryn pehmoiselle nojatuolille toiseen neuvotteluhuoneistamme. Elintarvikevalmistaja hakee investointiin pientä juniorilainaa yhdessä pankin seniorilainan kanssa. Olen käynyt materiaalit keskiviikkona läpi, laittanut tarkentavat kysymykset. Näppäilen numeron ja laitan kaiuttimen päälle, jotta pystyn kirjoittamaan muistiinpanot samalla. Puheluun osallistuu yhtiön perustajayrittäjien lisäksi sijoittajaomistaja.

Käymme yhtiön historian pikaisesti läpi ja siirrymme rahan tarpeeseen. Lähtökohdat ovat haastavat, sillä yhtiö ei läpäise luottoluokitusmalliamme. Kiinnitän erityishuomiota matalaan omavaraisuusasteeseen, tappiolliseen tulokseen sekä yhtiön ennusteisiin, joiden mukaan kannattavuuden tulisi parantua erittäin paljon tulevilla tilikausilla. Myös kassavirta on ennusteen mukaan tiukalla ja särkymävara on liian pieni.

Vastaukset kulurakenteen paranemiseen eivät tunnu realistisilta, eikä riski-tuotto-suhde vaikuta kohtaavan vakuudettomassa juniorilainassa. Kerron jo puhelussa alustavasti kielteisen päätöksen, mutta lupaan palata asiaan vielä myöhemmin.

10:34

Lopetan puhelun. Seuraa päivän kriittisin vaihe: Minne sitä menisi tänään lounaalle? Katson lähiravintolamme lounaslistan, mutta se ei vakuuta. Menen avokonttoriin ilmoittamaan kollegoille huonot uutiset ja kysymään, mikä on päivän valinta. Intialainen ravintola toimii aina, mutta kävimme siellä jo maanantaina. Kiinalaisen ravintolan sushibuffetia tekisi mieli, mutta autokaan ei ole lämpiämässä. Intensiivisen sananvaihdon sekä äänestyksen jälkeen päädymme enemmistön päätöksellä lähiravintolamme antimiin. Lohikiusaus ei kuitenkaan kelpaa corpun vetäjälle Matiakselle, joka erottautuu kollektiivisen päätöksenteon konsensuksesta  jääden toimistolle syömään kuppinuudeleita tonnikalalla.

Luen puhelun aikana tulleet sähköpostit. Eräs mittalaitteita valmistava yritys on saanut merkittävän pääomasijoituksen, joten aiemmin syksyllä pöydällä ollut mutta hylätty case tulee uudestaan tarkasteluun. Haen kahvia ja luen lyhyesti aiemmin syksyllä tekemäni muistiinpanot yhtiöstä muistin virkistämiseksi.

12:00

Lounaan jälkeen toimistollemme saapuu vieraita. Aiemmin Slushissa Corpun vetäjämme Matias tapasi interaktiivisiin VR-laitteisiin erikoistuneen yrityksen perustajan, ja siellä käydyn keskustelun pohjalta meillä voisi olla toisillemme paljon annettavaa. Olemme analysoineet saamamme materiaalipaketin ja case vaikuttaa lupaavalta.

Syvennämme keskusteluja liiketoiminnan, ansaintamallin sekä rahoitustarpeen osalta. Lähdemme ehdottamaan pakettia, jossa yhtiölle annetaan aluksi lyhytaikainen laina tilauksesta saatavia maksuja vastaan. Rahat ohjattaisiin sulkutilille, josta sijoittajille maksetaan lainanlyhennykset sekä korot. Lisäksi yhtiöön mukaan lähteminen kiinnostaa meitä laajemminkin, mutta valuaatiosta täytyy vielä keskustella. Päätämme palaverin klo 13:28 ja alan kirjoittaa sähköpostia keskustelussa esiin nousseiden tarkentavien kysymysten osalta.

Samalla vilkaisen Kauppalehteä ja huomaan, että portfolioyhtiömme Haltianin ensiluokkaisesta tuotekehitysosaamisesta on pitkä artikkeli Kauppalehdessä. Mahtava juttu! Laitan uutislinkin yhtiöidemme WhatsApp-ryhmään, jonka jälkeen käyn hakemassa päivän viidennen ja viimeisen kupin kahvia.

14:00

On tiimipalaverin aika. Tarkoitus on käydä läpi kaikki analyysivaiheessa olevat caset ja sopia, miten yhtiöiden kanssa edetään. Paikalla on yhtiömme partnerit Matias, Hannu ja Timo sekä analyytikoista minä ja Tarmo.

Esittelen caset aiemmin tällä viikolla kirjoittamieni analyysien pohjalta. Aiemmin aamulla analysoimani kuluttajapalveluyritys on käsitelty nopeasti. Toinen case on pitkän kehityksen läpikäynyt ja useita rahoituskierroksia saanut teknologiayritys. Meillä olisi mahdollisuus osallistua isoon kokonaisrahoituspakettiin 2-5meur sijoituksella eri sijoitusinstrumenteilla.

Case on erittäin mielenkiintoinen, mutta emme ymmärrä teknologiasta ja sen markkinapotentiaalista kilpailijoihin verrattuna vielä tarpeeksi. Sovimme, että käymme casen läpi teknologiaa ymmärtävän ankkurisijoittajamme kanssa ja palaamme tämän jälkeen yhtiölle tarkentavien kysymysten merkeissä.

Seuraavana on vuorossa 1meur siltalaina teollisuusalan yhtiölle, 5meur vaihtovelkakirjalaina toiselle yhtiölle sekä oman pääoman ehtoinen sijoitus sekä rahoituskonsultointi infrayhtiölle. Kaikkia näitä on työstetty useita kuukausia, eikä ole varmuutta, toteutuvatko ne.

Keskustelu käy kiivaana pohtiessa yhtiöiden kilpailuetuja, omistajien riskejä, sijoittajien tuotto-riskisuhteen haasteita sekä ylipäänsä sijoitusmahdollisuuksien hyviä ja huonoja puolia. Sovimme, miten kussakin casessa edetään ja kuka kontaktoi yhtiöiden edustajat.

15:27

Palaverin päätyttyä alamme Tarmon kanssa tekemään vvk-lainaa hakeneen yhtiön kuukausikohtaista kassavirtalaskelmaa. Kyseessä on yhtiön koko rahoituksen uudelleenjärjestely. Yhtiö on käyttänyt rahoitusjärjestelyssään ulkopuolista konsulttia, joten meillä on heidän tekemä pohja laskelmasta, jota lähdemme nyt päivittämään uusien tietojen valossa. Laitamme tarkentavat kysymykset sekä konsultille että yhtiön toimitusjohtajalle kassavirtalaskelman laatimisen ohessa.

Saamme vastaukset nopeasti iltapäivän aikana ja tarkennamme laskelmaamme. Pitkän pilkunviilaamisen jälkeen kaiken pitäisi olla kunnossa. Huomaamme, että vaihtovelkakirjalainaa tarvitaankin hieman enemmän kuin aluksi ajateltiin, jotta kassavirta varmasti kestää. Lisäämme laskelmat valmistelemaamme sijoittajaesitykseen ja ilmoitamme huomiot partnereille.

17:35

Päivä on pulkassa. Kotona ruoanlaiton lomassa WhatsAppiin tulee vielä tarkentava kysymys päivän päätteeksi tehdystä kassavirtalaskelmasta, johon vastaan pikaisesti.

#muntyopaiva #corppupainaa

Kirjoittaja on SijoittajaPRO Corporate Financen analyytikko Henri Palomäki, joka matkustelee ja urheilee monipuolisesti vapaa-ajalla.

Mitä ottaa huomioon yrityslainoihin sijoittaessa?

Hajauta huolellisesti

Yrityslainoissa pienin sijoitettava summa on 10 euroa, joten jokaisella on mahdollisuus sijoittaa. Lainojen laina-ajat ovat tyypillisesti alle vuoden mittaisia, mikä laskee lainoihin kohdistuvaa riskiä ja parantaa lainasalkun kiertonopeutta. Yrityslainoihin sijoittamisesta ei aiheudu sijoittajalle kuluja, joten korkea kiertonopeus on hyväksi. Tämä parantaa likviditeettiä ja nostaa tuotto-odotusta.

Pidä riskit hallinnassa

 • Päätä etukäteen, minkä osuuden sijoitusvarallisuudestasi haluat kohdistaa yrityslainoihin (esim. alle 5 %)
 • Päätä, kuinka moneen lainaan hajautat (esim. 10 kpl)
 • Riski on pienin niissä kohteissa, joilla on korkea luottoluokitus ja omistajien 100 % takaus lainalle
 • Salkkusi riski on sitä suurempi, mitä enemmän olet sijoittanut heikon luottoluokituksen yrityksiin
 • Jos yritys menee laina-aikana konkurssiin, eivätkä takaajat pysty maksamaan lainaa takaisin, sijoittajat menettävät sijoittamansa summan
 • Arvioi kohteita luottoluokituksen avulla
 • Tyypillisesti lainan korko on sitä suurempi kuin on lainan riski. Pk-yritysten lainoissa näin ei aina ole. Yritykset asettavat koron sille tasolle, että laina houkuttelee sijoittajia.
 • Mitä korkeampi korko, sitä kiinnostuneempia sijoittajat ovat. Voimakkaasti kasvava yritys, jonka on vaikea saada perinteistä pankkilainaa reaalivakuuksien puuttuessa, voi esimerkiksi asettaa lainalle korkean koron saadakseen nopeasti tarvitsemansa rahoituksen.

Riskien arvioinnin apuna luottoluokitus

Yritykset eivät myöskään välttämättä osaa arvioida lainan takaisinmaksuun liittyviä riskejä oikein. Riskit voivat olla yrittäjän omaa arviota suuremmat.

Yritykset voivat siten asettaa lainan koron liian alhaiseksi tai korkeaksi suhteessa riskiin. Ilman ulkopuolista arviota sijoittajien on vastaavasti vaikea arvioida, onko korko oikealla tasolla riskiin nähden.

Riippumattoman luottoluokitus auttaa sijoittajaa arvioimaan lainojen riskiä ja vertaamaan sitä tarjottuun korkotuottoon. Luottoluokitus antaa sijoittajalle minimikorkovaatimuksen. Jos yrityksen tarjoama korko on suurempi kuin minimikorkovaatimus, on laina houkutteleva sijoituskohde. Luottoluokituksessa arvioidaan yhtiön taloudellinen tilanne, johto ja omistajat sekä liiketoiminta ja markkinat. Huomattavaa on, että omistajien antamat takaukset laskevat lainan riskiä ja siten alentavat luottoluokituksen korkovaatimusta.

Oululainen Haltian Oy sai uuden pääomasijoittajan mukaan kasvunsa tueksi

Oululainen Haltian Oy sai SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajilta 700.000e vaihtovelkakirjalainan osana neljän miljoonan euron sijoituskierrosta.

Haltianin liiketoiminta alkoi vuonna 2012 Nokian murroksesta, jolloin ryhmä ex-työntekijöitä perusti tuotekehitysyhtiön, joka myi projektiluonteisia tuotekehityspalveluita muille yrityksille. Projektitöiden ohella Haltianin tuotekehitys keskittyi oman Thingsee-alustan kehittämiseen, jonka kaupallinen vaihe on nyt käsillä.

Thingsee-alustan avulla asiakkaat voivat integroida IoT-toimintoja omiin palveluihin ja tuotteisiin keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Yritys on edennyt kaupallistamisvaiheeseen ja kasvu näyttää erittäin lupaavalta. Yhtiöllä on kasvavia referenssiasiakkaita; Lindström, Tieto sekä lupaavia asiakaspilotteja. Pilottien kautta tehtävät käyttöönotot sitovat osaltaan käyttöpääomaa, jonka turvaamiseksi yhtiö järjesteli uutta rahoitusta.

”SijoittajaPRO CF:n kautta kerätty VVK-laina oli tärkeä osa Haltianin rahoituskierroksessa. SijoittajaPRO CF hoiti rahoituksen tehokkaasti verkostojaan hyväksikäyttäen, Tavoitteisiin päästiin sovitusti määrällisesti ja aikataulussa.” Kertoo Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä.

Sijoittajien fokuksessa

Kasvun mahdollistamiseksi yritys haki pääomia vastatakseen kysyntään. Yhtiöllä oli käynnissä strategiset rahoitusneuvottelut useamman pääomasijoittajan kanssa. Pääomarahoituksen siltaamiseksi SijoittajaPRO Corporate Financen verkostoon kuuluvista sijoittajista 37 sijoittajaa päätti sijoittaa yhtiöön vaihtovelkakirjalainamuodossa yhteensä yli 700.000e. Mukana samassa rahoituspaketissa oli myös Oulun Osuuspankki pankkilainalla ja yhtiön suurin omistaja oululainen pääomasijoittaja Nordic Option.

”Jo entuudestaan tutun SijoittajaPRO CF:n väen ja heidän verkostonsa toimesta Haltianin vaihtovelkakirjajärjestely saatiin vietyä nopeasti ja sujuvasti tavoitteeseen.” Toteaa Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela.

Haltian on tyypillinen kohdeyhtiö SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajille

SijoittajaPRO Corparaten sijoittajat pitävät mahdollisuudesta osallistua vaihtovelkakirjalainamuotoisiin sijoituksiin myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöissä, joissa sijoittajilla on mahdollisuus odottaa ja katsoa toteutuuko yhtiön lupaamat kasvuluvut optio-oikeuden aikana. Tämän lisäksi lainalle maksetaan hyvä korko vaihto-oikeus ajalta.

Kierroksesta muualla

Oululainen SijoittajaPRO Corporate Finance on kerännyt 21 miljoonan euron rahoitukset kahdessa vuodessa

Rahoitusta on kerätty yli kahdellekymmenelle yhtiölle. Viimeisimpänä SijoittajaPRO Corporate Finance keräsi heinäkuussa 3,5M€ rahoituksen Verto Analytics Oy:lle. SijoittajaPRO Corporate Finance toimi sijoituskierroksella rahoituskonsulttina sekä yhdisti Verton ja uudet suomalaiset sijoittajat.

Verto Analytics Oy:ssä yhtiön tarpeet ja sijoittajien odotukset kohtasivat

Mediamittausyhtiö Verto Analytics Oy järjesti 11.5 MEUR sijoituskierroksen, jossa SijoittajaPRO Corporate Finance toimi rahoituskonsulttina. Yhteensä mukaan lähti noin 50 sijoittajaa, ja sijoitusten koko vaihteli muutamasta kymmenestä tuhannesta satoihin tuhansiin euroihin. Pääosa sijoittajista tuli Oulun seudulta. Nopeasti kasvava yhtiö tähtää pörssiin vuosien 2019-2020 aikana. Yhtiötä luotsaa oululaislähtöinen Hannu Verkasalo.

“Olemme yleensä keränneet rahoitusta ammattimaisilta venture-fundeilta, mutta halusimme kokeilla Suomen markkinan varakkaiden yksityishenkilöiden ja -rahastojen innokkuutta tulla mukaan Vertoon sijoittajaksi. Yhteistyö SijoittajaPROn kanssa sujui hyvin. Saimme homman maaliin nopeammin kuin odotimmekaan”, toteaa Hannu Verkasalo, Verto Analytics Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja.

Oululaista uuden ajan rahoitusosaamista

SijoittajaPRO Corporate Financen toimipiste sijaitsee Oulussa, Oulujoen varressa. Yritysryhmässä työskentelee 12 sijoitusalan ammattilaista. Lisäksi palveluihin kuuluu yksityissijottajien tietopalvelu Sijoittaja.fi sekä ammatti- ja yksityissijoittajille palveluja tarjoava SijoittajaPRO Finland Oy.

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvioi kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille.

“Erinomaiselle kasvuyhtiölle Oulusta on kysyntää ja on hienoa olla tukemassa kotiseudun kasvuyrityksiä”, toteaa SijoittajaPro Corporate Financen vetäjä Matias Itkonen. “Kun yhtiön tarpeet ja sijoittajien riski-tuotto-odotukset kohtaavat on rahoituksen järjestely helppoa. Sijoitamme myös aina kierroksiimme sijoittajien mukana.”

Lisätietoja: Matias Itkonen, matias.itkonen@sijoittajapro.fi, puh. 045 6721 414.

SijoittajaPRO Corporate Finance keräsi 3,5 M€ sijoitukset Verto Analyticsille

Nopeasti kasvava mediamittausyhtiö Verto Analytics järjesti 11.5m EUR sijoituskierroksen. SijoittajaPRO Corporate Finance toimi sijoituskierroksella rahoituskonsulttina ja yhdisti Verton ja uudet suomalaiset sijoittajat.

Sijoituskierros

Verto Analytics järjesti nykyisille ja uusille sijoittajille C-sarjan sijoituskierroksen. Kierros luo edellytyksiä mahdolliselle pörssilistautumiselle ja kiihdyttää yhtiön kansainvälistä kasvua huomattavasti.  Yhtiön sijoituskierroksen kysyntä ylitti odotukset ja kierroksen kokoa nostettiin alkukesän aikana 2M€:lla.

“Erinomaiselle kasvuyhtiölle ja osaavalle perustaja-toimitusjohtajalle on aina mukava järjestellä rahoitusta”, toteaa SijoittajaPro Corporate Financen vetäjä Matias Itkonen. “Yhtiön tarpeet ja sijoittajien riski-tuotto-odotukset kohtasivat hyvin neuvotteluissa, samoin nykyiset omistajat osallistuivat kierrokseen samoin ehdoin. Tämän jälkeen sijoittajien kiinnostus oli äärimmäisen vilkasta.”

“Olemme yleensä keränneet rahoitusta ammattimaisilta venture-fundeilta, mutta halusimme kokeilla Suomen markkinan varakkaiden yksityishenkilöiden ja -rahastojen innokkuutta tulla mukaan Verton sijoittajaksi. Varsinkin, kun olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja odotukset tulevaisuuteenkin ovat korkealla. Yhteistyö Matiaksen tiimin kanssa sujui hyvin, ja johtoryhmämme oli positiivisesti yllättynyt kiinnostuksesta Vertoa kohtaan ja saimme homman maaliin nopeammin kuin odotimmekaan”, toteaa Hannu Verkasalo, Verton toimitusjohtaja ja perustaja.

Verto Analytics toimii kasvavassa markkinassa

Verto Analyticsin toimiala, mediamittaus ja yleisömittaus, on murroksessa ja kasvaa nopeasti. Yhtiö auttaa mediatoimialan pelureita löytämään uusia asiakkaita, ymmärtämään kilpailukenttää ja markkinan kehitystä paremmin, sekä monetisoimaan yleisöään paremmin. Yhtiö perustaa kaikki SaaS-palvelunsa sen omaan monikanavaiseen mediamittausdataan, joka kerataan opt-in kuluttajapaneeleista ympäri maailmaa. Verto Analytics on patentoinut relevantit teknologiat ja metodologiat. Yhtiön asiakkaita ovat maailman suurimmat teknologia- ja mediayhtiöt, kuten Google, Facebook, Pinterest, Yahoo, Spotify, Intel, Twitter, Microsoft ja Netflix.

Verton mediamittausmarkkinan koko on 5,5 miljardia dollaria. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2018 on 7 miljoonaa euroa, joten kasvupotentiaali on merkittävä. Juuri markkinapotentiaali ja erinomaiset nykyiset yhtiön asiakkaat herätti kierrokseen osallistuneiden sijoittajan kiinnostuksen.

Yhteensä sijoittajia mukaan lähti vajaat 50 kappaletta, ja sijoitusten koko vaihteli 20.000 € ja 300.000 €n välillä. “Kun isot ankkurisijoittajat ovat varmistaneet kierroksen toteutumisen ja ehdot, mukaan pääsee myös pienemmillä salkuilla operoivat sijoittajat. Sijoitamme myös aina kierroksiimme sijoittajien mukana.” SijoittajaPro Corporate Financen Matias Itkonen toteaa.

Yhtiö tähtää pörssiin

Yksi Verto Analyticsin suunnitelmista on listautua pörssiin vuosien 2019-2020 aikana. Yksi vaihtoehto on Nasdaq Helsingin First North, jossa listautumisprosessi on kevyempi.

“Meillä tärkeintä tällä hetkellä on kasvu, ja varmistaa, että jatkamme liikevaihdon kasvattamista kuukausi- ja vuositasolla keskittyen ydintoimintaamme USAssa. Jos onnistumme kasvusuunnitelmissa, meillä on useita vaihtoehtoja tulevien 1-3 vuoden aikana, kaikkea IPOn ja uusien rahoituskierrosten välillä, ja näitä vaihtoehtoja kansainvälinen ja kovaniminen hallituksemme harkitsee. Meillä on hallituksessa mm. Liz Musch, joka toimi Ipsoksen ja WPPn varatoimitusjohtaja. Hallituksen neuvonantajina ovat mm. Ben Feder, TakeTwo Interactiven entinen toimitusjohtaja ja nykyään Tencentin johtaja, Tom Glocer, Thomson-Reutersin entinen toimitusjohtaja, ja Steve Marshall, Invision-teknologiayhtiön perustaja. Kaikki maailmanluokan yritysjohtajia.” Toteaa Hannu Verkasalo Verton puolesta.

“Verto Analytics on kansainvälinen yhtiö, jolla on asiakkaana maailman kärkiyhtiöitä. Yhtiön kasvuluvuilla ja patenttisalkulla ennakoimme, että tuleva listautuminen kiinnostaa niin järjestäjiä kuin sijoittajia.” Kertoo SijoittajaPRO Corporate Financen Matias Itkonen.

Etsiikö yrityksesi rahoitusta? Oletko kiinnostunut sijoittajana kohteista?