Vuosi alkoi pirteästi– Salkkukatsaus 2021/Q1

Hyvät sijoittajat!

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen kova veto pysyi yllä myös vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Raportointijaksolla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 2,12 MEUR.

Jakson aikana tehtiin yksi isompi lainakierros Primex Pharmaceuticals Oy:lle (1 MEUR), mikä nosti keskimääräisen lainakierroksen kokoa ensimmäisellä kvartaalilla.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 39 402,73€ lainanlyhennyksiä ja 4 230,00€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin neljään uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 40 000€. Salkun nettorahavirta oli kuukauden aikana siis 3 632,73€. Salkusta poistui kaksi lainaa laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

Lainasalkussa ei tapahtunut olennaisia muutoksia tarkastelujaksolla. Salkussa oli kaksi lyhytaikaista viivettä raportointijakson lopulla, mutta tätä kirjoittaessa 5.5. molemmat kyseiset rästit on hoidettu. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,95% ja keskimääräinen maturiteetti eli laina-aika on 1,38 vuotta.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 57 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 24 lainaan.

Lue lisää lainasalkustamme ja sen kehityksestä Sijoittaja.fi:n salkkukatsauksesta!

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Piristystä lainamarkkinassa – salkkukatsaus 2020/Q3

Hyvät sijoittajat!

Vuoden kolmannen neljänneksen loppupuolella oli havaittavissa selkeää piristymistä lainamarkkinan aktiivisuuden osalta. Hiljaisen lomakuukauden heinäkuun jälkeen hankevirtamme on kasvanut ja uusia potentiaalisia caseja on pöydällä useita.

Teimme raportointijaksolla kaksi uutta sijoitusta, yhteensä 650 TEUR. Vastavuoroisesti kaksi lainaa poistui salkusta laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Toinen salkusta poistunut laina oli kertalyhenteinen ja toinen kuukausilyhenteinen laina. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,9% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti eli laina-aika on 1,5 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 31 162,74€ lainanlyhennyksiä ja 3 117,73€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahteen uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 20 000€. Salkkuun siis palautui pääomaa ajanjaksolla yhteensä 14 280,46€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 50 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan.

Osaan lainoista on edelleen myönnetty lyhennysvapaita yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mikä on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 2-6 kuukautta.

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Yrittäjä – miten selvitä koronan aiheuttamasta kriisistä

Korona koskettaa jokaista ja laittaa yrittäjän keksimään keinoja selvitä tästä uudesta ajasta pandemian keskellä. Valtio on mahdollistanut monia erilaisia ratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. Olemme keränneet yrittäjälle kaikki olennaiset mahdollisuudet listalle, olethan yrittäjä hyödyntänyt nämä omassa liiketoiminnassasi?

Ratkaisut yrittäjälle selvitä koronakriisistä

Kaikki ratkaisut eivät sovellu joka tilanteeseen ja kaikille toimialoille, mutta varmasti löydät listauksesta jonkun yrityksellesi sopivan toimenpiteen.

Lainamahdollisuudet

Koronakriisi on väliaikainen, eikä yrityksestäsi johtuva ongelma. Siksi lainamahdollisuudet kannattaa hyödyntää kattavasti kriisin ylimenokaudella. Kun yhtiösi oli elinkelpoinen ennen kriisiä, lainantakaisinmaksukykyä löytyy tilanteen normalisoiduttua.

Oma pankkisi: lyhennysvapaat nykyisissä lainoissa

Lähes kaikki pankit ovat ilmoittaneet mahdollistavansa 3-6 kuukauden lyhennysvapaat elinkelpoisille yrityksille nykyisistä pankkilainoista. Ole suoraan yhteydessä omaan pankkiisi ja sovi lyhennysvapaista jo tänään. Useimmissa pankeissa voit tehdä sen kätevästi pankin verkkosivujen kautta etänä.

Muista myös lyhennysvapaat henkilökohtaisiin lainoihisi! Monen yrittäjän oma talous menee hetkellisesti tiukoille koronakriisissä. Lyhennysvapaat henkilökohtaisissa lainoissa helpottavat taloutta.

Oma pankkisi: Finnveran takaamat lisälainamahdollisuudet koronakriisin yli

Finnvera mahdollistaa merkittävillä panostuksilla lisälainoitusta yrityksille yli korona-ajan.

  • PK-takaus ja alkutakaus
  • Uutena Finnveran fast track käyttöpääomalaina pankin kautta 150.000-1.000.000€.

Näissäkin takauksissa Finnvera ohjaa käymään keskustelut ensin oman pankkisi kanssa. Finnvera takaa lainasta jopa 80%. Lue tarkemmin Finnveran sivuilta. Monessa pankissa voit kätevästi hakea lyhennysvapaan ja uuden käyttöpääomalainan yhdellä kertaa, esimerkiksi Nordeassa.

Työeläkeyhtiöt: TYEL- ja YEL-maksuihin maksuaikaa ja alennukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakemaan poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. Jossain yhtiöissä muutokset tulevat voimaan automaattisesti, ja jossain on pyydettävä maksuajan pidennykset yhtiöstä. Ole yhteydessä omaan työeläkeyhtiöösi.

Lisäksi hallitus hyväksyi perjantaina 20.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta. 2,6 prosenttiyksikön alennus toteutetaan viimeistään kesäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka.

Työeläkeyhtiöt: TYEL-takaisinlainaus Finnveran tuella

Yrityksellä on mahdollista takaisinlainata osa maksamistaan TyEL-vakuutusmaksuista työeläkevakuutusyhtiöltään. Tätä takaisinlainausta helpotetaan niin, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia enintään 80%. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien blogissa Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen on avannut tätä mahdollisuutta hyvin.

Verottaja: Lisää maksuaikaa, ilmoitusaikaa ja maksujärjestelyjä

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä uusin helpotetuin ehdoin. Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa.

Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin helpotettua maksujärjestelyä koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

Katso Verohallinnon ohjeet yrityksille koronatilanteessa.

Sijoitukset ja avustukset

Valtio on luonut uusia avustusmahdollisuuksia yrityksille koronakriisin aikana. Nyt yhtiöllä on hyvä hetki investoida tulevaisuuteen avustuksen avulla ja toteuttaa kehittämistoimenpiteet, joita on suunniteltu jo pidempää. Haku on yksinkertaista, eikä liitteitä kuten laajoja projektisuunnitelmia tarvita erikseen. Joten tee hakemus itse suoraan verkkosivuilla ja varo konsulttien riistohintoja. Myös meiltä voi kysyä apuja ja ohjeita.

ELY-Keskukset: Kehittämisavustus 1-5 henkeä työllistäville yhtiöille

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen (enintään 10.000€) tai kehittämistoimenpiteisiin (enintään 100.000€). Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran.

Avustusta maksetaan enintään 80% hankkeen kuluista ja 70% avustuksesta on mahdollista saada heti päätöksen jälkeen ennakkoon. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Lue tarkemmat ohjeet avustuksen hakemisesta.

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa 6-250 henkeä työllistäville yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

Rahoitusmäärät ja -ehdot ovat samanlaisia kuin ELY-avustuksissa, eli avustuksen maksimimäärä on esiselvityksessä 10.000€ ja kehittämisrahoituksessa 100.000€ samalla tukiprosentilla 80%. Joten avustuksen hakupaikan yrityksellä määrää vain henkilöstön määrä!

Lue tarkemmat Business Finlandin ohjeet

TESI: Pääomasijoitukset keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi

Valtion pääomasijoitusyhtiö tekee pääomasijoituksia keskisuuriin yhtiöihin koronakriisin takia. Mikäli yhtiösi liikevaihto on vähintään 10M€, Henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa, kannattaa hakea vakautusrahoitusta TESI:n verkkosivujen kautta 14.4.2020 lähtien.

Yksinyrittäjän tuki ja työttömyysturva

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000€ tukea kunnilta koronaviruksesta johtuen. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Hakemus tehdään yrityksen omaan sijaintikuntaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan tukiasetus tullee voimaan torstaina 9.4.2020.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan.

Lisätietoa TEM.fi

SijoittajaPRO Corporate Finance rahoituskumppanina

Olemme tehneet viimeisen neljän vuoden aikana yli 40m€ rahoituksia suomalaisiin pk-yrityksiin. Edelleen myös näin koronakriisin aikana teemme varovaisesti yhteislainarahoituksia pankkien kanssa. Eli mikäli kokonaisrahoitustarpeesi jää vajaaksi yllä olevien jälkeenkin, ole yhteydessä!

Lisäksi järjestelemme lainarahoituksia myös suoraan pankkien ja Finnveran kanssa yritysten puolesta, joten myös niissä tilanteissa voimme antaa asiantuntemustamme laskelmien ja rahoitushakemusten tekoon.