Vuosi alkoi pirteästi– Salkkukatsaus 2021/Q1

Hyvät sijoittajat!

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen kova veto pysyi yllä myös vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Raportointijaksolla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 2,12 MEUR.

Jakson aikana tehtiin yksi isompi lainakierros Primex Pharmaceuticals Oy:lle (1 MEUR), mikä nosti keskimääräisen lainakierroksen kokoa ensimmäisellä kvartaalilla.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 39 402,73€ lainanlyhennyksiä ja 4 230,00€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin neljään uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 40 000€. Salkun nettorahavirta oli kuukauden aikana siis 3 632,73€. Salkusta poistui kaksi lainaa laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

Lainasalkussa ei tapahtunut olennaisia muutoksia tarkastelujaksolla. Salkussa oli kaksi lyhytaikaista viivettä raportointijakson lopulla, mutta tätä kirjoittaessa 5.5. molemmat kyseiset rästit on hoidettu. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,95% ja keskimääräinen maturiteetti eli laina-aika on 1,38 vuotta.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 57 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 24 lainaan.

Lue lisää lainasalkustamme ja sen kehityksestä Sijoittaja.fi:n salkkukatsauksesta!

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Vuosiraportti 2020 – oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja vaihtovelkakirjalainasijoitukset

Lupasimme viime vuoden lopulla, että kerromme teille hieman tarkemmin meidän oman pääoman ehtoisen (OPO) sijoittamisen tuloksista. Olemme toimintamme alusta asti etsineet sekä laina- että OPO-sijoituskohteita.

Olennaisinta sijoituspäätöksissämme on aina oikea riski-tuottosuhde, ja hyviä sijoituskohteita onkin löytynyt molemmilla sijoitustavoilla. Vieraan pääoman ehtoiset lainasijoitukset ovat olleet meidän pääpainomme, mutta aina kun sopiva oman pääoman ehtoinen yritysrahoitus on tullut vastaan, olemme tehneet myös niitä.

OPO-rahoituksena käsittelemme portfoliossamme myös vaihtovelkakirjalainoja (VVK). VVK:ssa laina sisältää aina oikeuden konvertoida lainapääoma yhtiön osakkeiksi ennakkoon sovituilla ehdoilla myöhemmin tulevaisuudessa. Keskitymme tässä artikkelissa salkun performanssiin lukujen kautta ja esittelemme VVK-lainoja ja niiden käytettävyyttä kasvuyhtiösijoittamisessa myöhemmin blogeissamme.

Sijoituksia 25,8 miljoonaa euroa kymmeneen yhtiöön

Loppuvuodesta 2016 lähtien olemme sijoittaneet omaa pääomaa tai vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 10 yritykseen sisältäen 21 eri sijoituskierrosta. Viiteen yritykseen olemme tehneet vain yhden sijoituksen, ja parhaiten onnistuneeseen Koskirent Oy:hyn jopa viisi sijoituskierrosta. Vaihtovelkakirjalainasijoituksesta hyvänä esimerkkinä toimii GBuilder, johon sijoitimme vuonna 2018. Yhtiö sai juuri 2 MEUR kansainvälisen sijoituskierroksen läpi tässä kuussa. Käsittelemme näitä onnistumisia tarkemmin tulevissa kirjoituksissa. Kolme tekemäämme sijoitusta on alaskirjattu konkurssien tai yrityssaneerausten takia.

Kokonaisuutena sijoituksia on tehty 25,8 miljoonaa euroa, mistä 8,7 MEUR VVK-lainoina ja 17,1 MEUR oman pääoman ehtoisina sijoituksina. Vaihtovelkakirjalainoista 4 olemme jo konvertoineet OPOKsi ja OPO-sijoituksissa on myös pari osakeostoa osana isompia kierroksia. Kierrosten keskimääräinen koko on ollut 1,2 MEUR ja vaihdellut 0,1-5,0 MEUR välillä. Pyrimme siihen, että sijoituskierroksen koko olisi 0,5-2,0Meur.

Sijoitustemme tuotto voittaa työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten tuoton

Olemme seurannan helpottamiseksi simuloineet sijoitukset tasaisella allokaatiolla, kuten olemme tehneet myös lainasalkkuraportissamme. Hieman myöhemmän vaiheen kasvuyhtiösijoitukset on laskettu tehtäväksi 10.000€ sijoituksella per kierros ja varhaisemman vaiheen yhtiöt 5.000€ sijoituksella per kierros. 

Sijoituskierroksista 10 on tehty kasvuyhtiösijoituksina ja loput pienempinä alkuvaiheen sijoituksina. Tämän lisäksi raportissa on laskettu kaksi omistusosuutta puolustavaa pro-rata-sijoitusta kohdeyhtiöiden seuraavissa sijoituskierroksissa. VVK-lainoissa on huomioitu korot ja mahdolliset lainan lyhennykset.

Omistusten nykyiset arvot on kaikissa kohteissa laskettu viimeisimmän tehdyn osakeannin tai -oston mukaan eli mitään omia oletuksia tai arvioita yhtiöiden mahdollisista tulevaisuuden arvoista ei ole tehty, vaan arvot perustuvat aina toteutuneisiin sijoituskierroksiin.

Salkkumme on tuottanut yhteensä 58,7 %. Paremman kuvan antaa vuotuinen IRR-korko (Sisäinen korko), joka on 20,1 %. Se huomioi aikaikkunan, sillä sijoitukset on tehty eri aikoina 2016-2020. Koko pääoma 133 630€ ei ole siis ollut sijoitettuna päivästä 1 lähtien, vaan sijoituksia on tehty sitä mukaan kun hyviä yhtiöitä on löytynyt.

Onko tämä tuotto hyvä vai huono? Sitä voi jokainen toki arvioida omalta kannaltaan, mutta hyvä vertailukohta on esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten historiallinen tuotto, joka on ollut noin 14%.

Yrityksemme kasvavat ja kehittyvät erinomaisesti

Yritysten liikevaihto on kasvanut hyvin sijoitusaikanamme. Paras kasvu on ollut 893% ja keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) 77,5%. CAGR vaihtelee yhtiökohtaisesti 10-90% välillä. Yksi salkkuyhtiö ei tuota vielä liikevaihtoa ollenkaan. Yhtiöidemme kasvu on samalla tasolla muiden pääomasijoittajien kasvuyhtiösijoitusten kanssa, joiden CAGR on KPMG:n toimialatutkimuksen mukaan ollut 22,8%. Toisaalta verrokkiyhtiöt ilman pääomasijoittajia ovat kasvaneet vain 3,9%.

Miten pääset mukaan sijoittamaan yhtiöihimme?

Oletko kiinnostunut liittymään kanssasijoittajaksi OPO-kierroksiimme? Meillä on tällä hetkellä useampi mielenkiintoinen OPO-kierros neuvottelussa. Voi olla, että jo huhtikuussa teemme sijoituskierroksen yhteen mielenkiintoiseen teknologiakasvuyhtiöön, jolla on hyvä sopimuskanta ja jonka kansainväliset kasvumahdollisuudet ovat erinomaiset. Minimisijoitukset kierroksillamme ovat yleensä 5000-10000€. Liity sijoituslistalle alta ja saat tiedon sitä kautta mikäli kierros toteutuu.

Piristystä lainamarkkinassa – salkkukatsaus 2020/Q3

Hyvät sijoittajat!

Vuoden kolmannen neljänneksen loppupuolella oli havaittavissa selkeää piristymistä lainamarkkinan aktiivisuuden osalta. Hiljaisen lomakuukauden heinäkuun jälkeen hankevirtamme on kasvanut ja uusia potentiaalisia caseja on pöydällä useita.

Teimme raportointijaksolla kaksi uutta sijoitusta, yhteensä 650 TEUR. Vastavuoroisesti kaksi lainaa poistui salkusta laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Toinen salkusta poistunut laina oli kertalyhenteinen ja toinen kuukausilyhenteinen laina. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,9% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti eli laina-aika on 1,5 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 31 162,74€ lainanlyhennyksiä ja 3 117,73€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahteen uuteen lainaan á 10 000€ eli yhteensä 20 000€. Salkkuun siis palautui pääomaa ajanjaksolla yhteensä 14 280,46€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 50 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan.

Osaan lainoista on edelleen myönnetty lyhennysvapaita yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mikä on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 2-6 kuukautta.

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla.

Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan sijoittajalistallemme!

Lainasalkkumme 2020/Q2 raportti

Lainasalkkumme on jauhanut hyvää tuottoa maailmaa ravistelevasta virusepidemiasta huolimatta myös vuoden toisella raportointijaksolla. Suomalaisten pk-yritysten toimintaympäristö on ollut erittäin haastava, minkä takia olemme olleet erityisen varovaisia uusien lainojen myöntämisessä.

Teimme raportointijaksolla vain kaksi uutta sijoitusta, yhteensä 512,5 TEUR. Kun samaan aikaan yhteensä viisi lainaa poistui salkusta laina-ajan päättymisen ja lainapääoman takaisinmaksun myötä.

16.4.2020-15.7.2020 (Q2/2020)

Sijoitukset 1.1.2017 lähtien48
Avoimet sijoitukset 16.4.202021
Uudet sijoitukset Q1/20202
Päättyneet sijoitukset Q1/20205
Lainanlyhennykset*64 320,28 €
Koronmaksut*4 454,00 €
Käteissaldon muutos*+48 774,28 €
*Kassavirrat laskettu 10.000€ kertasijoitusten mukaan

Kaikki viisi salkusta poistunutta lainaa olivat kertalyhenteisiä lainoja. Nykyisen lainasalkun keskikorko on 9,9% ja keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti eli laina-aika on 1,51 vuotta.

Tarkastelujaksolla lainasalkkuun maksettiin yhteensä 64.320,28€ lainanlyhennyksiä ja 4.454,00€ korkomaksuja. Vastaavasti ajanjaksolla sijoitettiin kahteen uuteen lainaan á 10.000€ eli yhteensä 20.000€. Salkkuun siis palautui pääomaa ajanjaksolla yhteensä 48.774,28€.

Salkkusimulaatiossamme olemme tehneet 10.000€ sijoituksen jokaiseen tekemäämme 48 lainakierrokseen 1.1.2017 alkaen. Lainat ovat maturiteetiltaan lyhyitä, joten suuri osa lainoista on jo maksettu takaisin. Tarkastelujakson lopussa lainasalkkumme on hajautunut yhteensä 21 lainaan, joista yhden lyhennyserä on myöhässä.

Alkuvuoden tapaan olemme koronaviruksesta johtuen myöntäneet osaan lainoista lyhennysvapaita yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mikä on saattanut pidentää sijoitusten laina-aikoja muutamilla kuukausilla. Myönnettyjen lyhennysvapaiden pituus on 3-6 kuukautta.

Valtakirjamallilla riittävä hajautus ja mukaan jokaiselle lainakierrokselle

Mikäli haluat varmistua, että pääset mukaan jokaiselle lainakierrokselle ja riittävä hajautus toteutuu, kannattaa harkita valtakirjamalliamme. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa meidät tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20.000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla. Ole suoraan yhteydessä meihin vaikka sähköpostitse, mikäli tämä kiinnostaa.

Ja mikäli haluat kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan listallemme!