YRITYSLAINAT ABC – YRITYSLAINASANASTOMME OSA 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
yrityslainasopimus

Julkaisimme viime kuussa yrityslainasanastomme ensimmäisen osan. Tässä kirjoituksessa tarkoituksemme on selventää lisää keskeisimpiä yrityslainatermejä, jotka velkasijoittajien ja yrityslainaa ottavien yrittäjien on hyödyllistä tietää. Termien ymmärtämisen myötä erilaisten lainaratkaisujen analysointi kannattavuuden ja kustannusten osalta on helpompaa.

Yrityslainojen tärkeimmät termit osa 2

Maturiteetti: Lainan juoksuaika eli laina-aika, jonka kuluessa laina tulee maksaa takaisin. Jos laina on siis nostettu vuonna 2020 ja sen maturiteetti on viisi vuotta, erääntyy lainan viimeinen erä maksettavaksi vuonna 2025. 

Duraatio: Duraatio kuvaa lainan korkoriskiä. Mitä suurempi duraatio lainalla on, sitä suurempi vaikutus markkinakorkojen muutoksilla on lainan arvoon. Yleisimmin duraatiolla viitataan Macaulay-duraatioon, joka tarkoittaa lainan kassavirroilla painotettua takaisinmaksuaikaa. 

Todellinen vuosikorko: Lainalle laskettu korko, joka huomioi kaikki lainaan liittyvät kulut. Näitä ovat varsinaisen lainakoron lisäksi esimerkiksi avausmaksut, toimituspalkkiot sekä rahoittajakohtaiset kuukausikulut. Lisäkulut voivat kasvattaa lainan kustannuksia merkittävästi, minkä vuoksi lainanottajan tuleekin perehtyä niihin tarkasti. Lainoja usein markkinoidaankin matalalla nimelliskorolla, joka pitää sisällään ainoastaan lainan peruskoron. 

Efektiivinen korko: Korko, joka kuvaa lainan todelliset kustannukset ottaen huomioon laina-ajan vaikutuksen. Jos 6 kuukauden pituisella bullet-lainalla on 8 % nimellinen vuosikorko, maksetaan lainasta todellisuudessa korkoja vain efektiivisen koron verran eli 4 %. 

Due diligence: Erittäin tärkeä osa yritysanalyysiä. Due diligence-prosessissa tyypillisesti syvennytään yrityksen talouslukuihin, liiketoimintaan ja niihin liittyviin riskeihin. Prosessin aikana voidaan tutkia esimerkiksi yrityksen tilinpäätöksiä, jotta yrityksen luottoluokitus voidaan määrittää.

Pitch deck: Yleensä PowerPoint-formaatissa oleva sijoittajille valmisteltu yritysesittely, jota hyödynnetään analyysiprosessissa. Tyypillisesti pitch deck pitää sisällään mm. yrityksen liiketoimintamallin, tiimin, talousluvut sekä tulevaisuuden esittelyn. Esittelydokumentista voidaan käyttää myös termiä pitch book. 

Joukkorahoitus: Rahoitusmalli, jossa yksittäiset yksityissijoittajat osallistuvat yrityksen rahoitukseen hyödyntämällä kolmannen osapuolen tarjoamaa alustaa. Rahoitusmallilla on mahdollista tavoittaa suuri määrä sijoittajia sekä näin lisätä yrityksen tunnettuutta.

Yrittäjä, oletko kiinnostunut yrityslainastamme?

Jätä meille lyhyt rahoitushakemus, niin olemme yhteydessä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ANALYSOIMME KOHTEET JA TOIMIMME KANSSASIJOITTAJINA

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti

yrityslainaraportti

Yrityslainaraportti Q1/2022

Hyvät sijoittajat, tässä vuoden 2022 ensimmäinen yrityslainaraportti! Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehitys jatkui erinomaisena, viime vuoden vahvaa kysyntää seuraten. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 4,0

Lue lisää