YRITYSLAINAT ABC – YRITYSLAINASANASTOMME OSA 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
yrityslainasopimus

Julkaisimme viime kuussa yrityslainasanastomme ensimmäisen osan. Tässä kirjoituksessa tarkoituksemme on selventää lisää keskeisimpiä yrityslainatermejä, jotka velkasijoittajien ja yrityslainaa ottavien yrittäjien on hyödyllistä tietää. Termien ymmärtämisen myötä erilaisten lainaratkaisujen analysointi kannattavuuden ja kustannusten osalta on helpompaa.

Yrityslainojen tärkeimmät termit osa 2

Maturiteetti: Lainan juoksuaika eli laina-aika, jonka kuluessa laina tulee maksaa takaisin. Jos laina on siis nostettu vuonna 2020 ja sen maturiteetti on viisi vuotta, erääntyy lainan viimeinen erä maksettavaksi vuonna 2025. 

Duraatio: Duraatio kuvaa lainan korkoriskiä. Mitä suurempi duraatio lainalla on, sitä suurempi vaikutus markkinakorkojen muutoksilla on lainan arvoon. Yleisimmin duraatiolla viitataan Macaulay-duraatioon, joka tarkoittaa lainan kassavirroilla painotettua takaisinmaksuaikaa. 

Todellinen vuosikorko: Lainalle laskettu korko, joka huomioi kaikki lainaan liittyvät kulut. Näitä ovat varsinaisen lainakoron lisäksi esimerkiksi avausmaksut, toimituspalkkiot sekä rahoittajakohtaiset kuukausikulut. Lisäkulut voivat kasvattaa lainan kustannuksia merkittävästi, minkä vuoksi lainanottajan tuleekin perehtyä niihin tarkasti. Lainoja usein markkinoidaankin matalalla nimelliskorolla, joka pitää sisällään ainoastaan lainan peruskoron. 

Efektiivinen korko: Korko, joka kuvaa lainan todelliset kustannukset ottaen huomioon laina-ajan vaikutuksen. Jos 6 kuukauden pituisella bullet-lainalla on 8 % nimellinen vuosikorko, maksetaan lainasta todellisuudessa korkoja vain efektiivisen koron verran eli 4 %. 

Due diligence: Erittäin tärkeä osa yritysanalyysiä. Due diligence-prosessissa tyypillisesti syvennytään yrityksen talouslukuihin, liiketoimintaan ja niihin liittyviin riskeihin. Prosessin aikana voidaan tutkia esimerkiksi yrityksen tilinpäätöksiä, jotta yrityksen luottoluokitus voidaan määrittää.

Pitch deck: Yleensä PowerPoint-formaatissa oleva sijoittajille valmisteltu yritysesittely, jota hyödynnetään analyysiprosessissa. Tyypillisesti pitch deck pitää sisällään mm. yrityksen liiketoimintamallin, tiimin, talousluvut sekä tulevaisuuden esittelyn. Esittelydokumentista voidaan käyttää myös termiä pitch book. 

Joukkorahoitus: Rahoitusmalli, jossa yksittäiset yksityissijoittajat osallistuvat yrityksen rahoitukseen hyödyntämällä kolmannen osapuolen tarjoamaa alustaa. Rahoitusmallilla on mahdollista tavoittaa suuri määrä sijoittajia sekä näin lisätä yrityksen tunnettuutta.

Yrittäjä, oletko kiinnostunut yrityslainastamme?

Jätä meille lyhyt rahoitushakemus, niin olemme yhteydessä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ANALYSOIMME KOHTEET JA TOIMIMME KANSSASIJOITTAJINA

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti

yrityslainat abc

Yrityslainat abc – yrityslainojen sanastoa

Yrityslainojen yhteydessä käytetään usein monimutkaista termistöä, joka on tärkeää hallita, jotta voi analysoida erilaisten lainaratkaisujen kannattavuutta ja kustannuksia. Tämän kirjoituksen tarkoituksena onkin käydä läpi keskeisimpiä

Lue lisää
toimisto ja tietokoneita

SALKKUKATSAUS 2021/Q3

Hyvät sijoittajat! Hiljaisemman kesäkauden jälkeen vuosi 2021 jatkuu tasaisen kysynnän merkeissä yrityslainamarkkinalla. Toisella kvartaalilla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 1,39 MEUR. Tarkastelujaksolla tehdyt kierrokset jakautuivat kooltaan melko

Lue lisää
export maker iloiset työkaverit

Asiakastarina: Export Maker Oy

Export Maker Oy on jyväskyläläinen kansainvälisen liiketoiminnan osaaja ja kumppani suomalaisille yrityksille. Yhtiö tarjoaa käytännönläheisiä asiantuntijapalveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.

Lue lisää
oranssit ruskalehdet puussa

SALKKUKATSAUS 2021/Q2

Hyvät sijoittajat, salkkukatsaus! Vuosi 2021 jatkuu vahvan kysynnän merkeissä yrityslainamarkkinalla. Toisella kvartaalilla sijoitimme yrityslainoihin yhteensä 1,83 MEUR. Tarkastelujaksolla tehtiin yksi suurempi, 663 TEUR leasingsopimusrahoitus, mikä

Lue lisää