TIETOSUOJASELOSTEInvestment Intelligence Oy, SijoittajaPRO Finland Oy ja Ostayritys Suomi Oy (jäljempänä "SIJOITTAJA-ryhmä" tai "Me") keräävät henkilötietoja www.sijoittajapro.fi -sivuston ("Sivusto") käyttäjistä. SIJOITTAJA-ryhmä sitoutuu suojaamaan Sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat) vierailijoiden ja käyttäjien henkilötietoja. SIJOITTAJA-ryhmä noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

SIJOITTAJA-ryhmä kerää ja käsittelee tiettyjä Sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

SIJOITTAJA-ryhmä käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi SIJOITTAJA-ryhmä käsittelee henkilötietoja ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa.Sivustot keräävät käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Sivustoilla kysytään esimerkiksi yhteystietojasi rekisteröityessäsi Sivustolla oleviin palveluihin, ilmoittautuessasi tapahtumaan, jättäessäsi palautetta tai yhteydenottopyynnön.

SIJOITTAJA-ryhmä käyttää erilaisia teknologioita (mukaan lukien evästeitä) kerätäkseen ja säilyttääkseen tietoa Sivuston käyttäjistä ja vierailijoista.

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee Sivuston SIJOITTAJA-ryhmän serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa Sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää SIJOITTAJA-ryhmän tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. SIJOITTAJA-ryhmä käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka Yhtiön sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

Kerättyjen tietojen analysointiin käytetään muun muassa Google Analyticsia. Lisätietoja Google Analyticsista voi lukea tästä: http://www.google.com/analytics/. Voit myös kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoiteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Sähköposteista kerätään tietoja MailChimpin ehtojen mukaisesti. Ehtoihin pääset tutustumaan osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/. Voit perua sähköpostien tilaamisen milloin tahansa. Tällöin tietojasi ei enää kerätä.


SIJOITTAJA-ryhmä säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.


Suostumuksesi


Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Palveluntarjoajat


Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita SIJOITTAJA-ryhmälle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.


SIJOITTAJA-ryhmä pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. SIJOITTAJA-ryhmä huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.


SIJOITTAJA-ryhmä käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. SIJOITTAJA-ryhmä voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.


SIJOITTAJA-ryhmän tarjoama palvelu ei ole suunnattu alaikäisille eikä SIJOITTAJA-ryhmä erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja. SIJOITTAJA-ryhmä pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja sivustomme käyttöä.


Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain SIJOITTAJA-ryhmän Sivustoon emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.


SIJOITTAJA-ryhmä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.


Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus


Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.


Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta yllä oleviin osoitteisiimme. Mikäli pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.


Rekisterinpitäjiä ovat SijoittajaPRO Finland Oy, Osta yritys Oy sekä Investment Intelligence Oy.

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyshenkilöön: Investment Intelligence Oy, Timo Heikkilä, puh. 0400 763 509.