SijoittajaPro Corporate Finance

Sijoittajille

Sijoita kanssamme suomalaisiin kasvuyrityksiin

Olemme asiantunteva joukko yrittäjiä, perheyhtiöitä ja aktiivisia sijoittajia. Olemme sijoittaneet yhdessä SijoittajaPRO Corporate Financen kanssa ammattimaisesti jo yli seitsemän vuotta suomalaisiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin osakeanteina, yritysostoina ja yrityslainoina.

Meillä on erinomaiset verkostot ja saamme analysoitavaksi kuukausittain kymmeniä yrityksiä sijoitettavaksi. Sijoitamme samoihin yrityksiin yhdessä pääomarahastojen, paikallisten sijoitusyhtiöiden ja perheyhtiöiden kanssa. Analysoimme jokaisen sijoitusmahdollisuuden tarkasti prosessiemme mukaan ja valitsemme tuotto-riskisuhteelta parhaat yritykset, joihin sijoitamme ja tarjoamme niitä kanssasijoitettavaksi samoilla ehdoilla. Listaamattomien yhtiöiden sijoitustoiminnassa on tärkeää riittävä hajautus ja deal flow suomalaisia yhtiöitä. Vain riittävästä määrästä yhtiöitä valitsemalla sijoittamisessa on mahdollista onnistua.

sijoittajapro corporate finance työkaverit

Liity mukaan sijoittajalistalle

Saat ensimmäisten joukossa tiedon avoimista sijoituskohteista.

Yrityslainat ovat erinomainen tapa hajauttaa sijoituksia

Perinteisten listattujen korkoinstrumenttien heikot tuottotasot ajavat sijoittajien kysyntää kohti yksityisiä lainoja. Yksityisissä lainoissa riskilisät ovat säilyneet stabiileina erityisesti pienissä, pääosin instituutiomarkkinoiden ulkopuolisissa lainoissa tehden niiden tuotto-riskisuhteista houkuttelevan. Yksityisissä lainoissa hyvä hajautus ja uskottavat näytöt luottoriskien arviointiprosessista korostuvat verrattuna perinteisiin korkoihin. Yksityiset lainat hajauttavat perinteistä salkkua merkittävästi, sillä niiden takaisinmaksukyvyn riippuvuus osake- tai korkomarkkinasyklistä on minimaalinen.

Nykyisessä markkinaympäristössä yritysten lainansaanti on haasteellista. Pankkien kiristyvä säännöstely ja nykyinen korkomarkkina taantuman kanssa luo haasteita myös hyville yhtiöille saada lainarahoitusta. Sijoitamme hajautetusti yrityslainoihin yhdessä sijoittajiemme kanssa.

Tapaamme kaikki lainanottajat ja selvitämme ennusteiden ja lukujen taustat. Sijoitamme vain niihin lainoihin, joiden lainan takaisimaksun saamme varmistettua riittävällä tasolla.

Keskitymme luottoprosessin lisäksi muihin takaisinmaksua varmistamiin toimenpiteisiin lainan ehdoissa: Käytämme henkilötakauksia ja kassavirtojen panttauksia, yhtiön johdon ja omistajien on myös osallistuttava yhtiön lisärahoitukseen mahdollisuuksiensa mukaan. Päivitämme neljännesvuosittain salkkumme historian, alla viimeisin päivitys.

Korkosalkun historia

1.1.2017 – 31.3.2024

 • Sijoitukset yhteensä 47 223 766,66 €

  130 kpl

 • Avointa pääomaa jäljellä 9 058 999,33 €
 • Maksetut lainanlyhennykset 37 604 981,33 €
 • Maksetut korot 3 354 695,64 €
 • Korkosaatavat 495 244,16 €
 • Alaskirjaukset 4 kpl -559 786,00 €
 • Tuotto yhteensä 3 290 153,80 €
 • Pääomapainotettu keskikorko 10,41 %
 • Keskimääräinen IRR % (ml. alaskirjaus) 10,06 %
 • Maturiteetti (vuotta) 1,20
 • Duraatio (vuotta) 0,77
Sitoutunut pääoma

Osakeannit suomalaisiin kasvuyhtiöihin

Suomalaiset listaamattomat kasvuyhtiöt ovat erinomainen hajauttava sijoitustapa ammattimaisille sijoittajille. Teemme vuosittain pari tarkoin valittua sijoitusta suomalaisiin kasvuyhtiöihin. Verkostostamme saamme päivittäin sopivia kohteita analysoitavaksi ja sijoitamme vain parhaisiin rahoituskierroksiin ja yhtiöihin, järkevällä valuaatiolla. Hyödynnämme oman prosessoidun analyysimme lisäksi kanssasijoittajiemme toimialaosaamista kohteiden arvioinnissa.

Yleisin rahoituskierros mihin sijoitamme, on 0,5-5meur ja yhdessä kanssasijoittajiemme kanssa sijoitamme tuosta 10-50%.

Lisäksi teemme myös aikaisen vaiheen start-up sijoittamista yhteistyössä Korpun Siemen sijoitusyhtiön kanssa.

Toimintamallimme

Arvioimme yrityksen liiketoiminnan aina sijoittajien näkökulmasta ja toimimme kanssasijoittajina kohteissa. Valintaprosessimme pitää sisällään seuraavat vaiheet.