Blogi

Oman pääoman näkymät vuodelle 2024

oman pääoman näkymät

Analyysitalo PitchBook listasi raportissaan eurooppalaisen yksityisen pääoman näkymiä vuodelle 2024. Poimimme raportista parhaat palat ja esittelemme tässä artikkelissa kuluvan vuoden oman pääoman näkymät Euroopassa.

Alhaiset arvostustasot heijastuvat listautumisiin

”Higher for longer” nousi markkinoiden teemaksi kehystämään vuoden 2023 toista puoliskoa ja saman kehityksen on määrä jatkua myös vuonna 2024. Tällaisia tunteita on kaikunut läpi Euroopan, kun Englannin keskuspankki totesi, ettei korkoja ole mahdollista vielä leikata, ja Euroopan keskuspankki aikoo pitää korot korkeina ”niin kauan kuin se on tarpeen”. Korkeat korot eivät lupaa hyvää pitkäaikaisille, kasvuun suuntautuneille teknologiaosakkeille, kuten viimeaikaiset IPO:t ovat osoittaneet. Markkinaympäristö ei vieläkään vaikuta suotuisalta IPO:ille, ja sijoittajat pysyvät varovaisina, koska vuonna 2023 listautumisia tehtiin edellisvuotta vähemmän ja alhaisemmilla arvostuksilla. Marraskuun lopussa riskipääomalla tuettu IPO-exitarvo, eli yhtiön arvo, jolla se listataan pörssiin, oli 9,9 % vuoden 2022 tasosta, ja IPO:jen lukumäärä vähentyi vuoden 2022 tasosta. PitchBookin analyytikot eivät näe juurikaan syitä muutokseen tänä vuonna. Analyytikot eivät myöskään odota IPO-exitarvon tai -lukumäärän kasvavan merkittävästi vuoden 2022 tai 2023 tasolta.

Kun yritysrahoituksen saaminen venyy entisestään, yritysten on löydettävä muita keinoja pidentää rahoituksensa riittävyyttään tai hankkia uutta rahoitusta. Keinoihin voi kuulua kustannusten leikkaamista; yritysostot ja konsolidointi, jatkoinvestoinnit olemassa olevilta sijoittajilta tai uudet rahoituslähteet, kuten riskipääomavelka. Esimerkiksi Spotify leikkasi työvoimaansa peräti 17 % viime vuoden aikana. Koska listautumiset jatkavat exitarvon osuuden menetystä, PitchBookin analyytikot uskovat riskipääoman kasvuyritysten turvautuvan edellä mainittuihin tapoihin rahoituksen hankkimiseen.

Riskit

Heikot dynamiikat listautumistoiminnassa eivät kuitenkaan tarkoita, että listautumisvalmiiden yritysten määrä olisi pieni. PitchBookin analyytikot uskovat, että erityisesti listautumista tavoittelevien kasvuyritysten kertymä on kasvava. Julkisten markkinoiden olosuhteet ovat suotuisampia listautumistoiminnalle, minkä vuoksi analyytikot ennustavat palautumisen olevan vahvaa. Jos korkojen leikkausten vaikutukset alkavat näkyä myöhemmin tänä vuonna, analyytikot voisivat nähdä teknologiayritysten arvostusten muuttuvan suotuisammiksi, samoin kuin listautumispäätöksiä tekevien yritysten määrän kasvavan. Lisääntyvät listautumiset voisivat lisätä luottamusta markkinoilla muidenkin listautumista kohtaan, mikä tukisi myös listautumisvolyymeja.

Value-over-volume -kysymys sen sijaan pysyy mielenkiintoisena. Vaikka listautumisten määrä voi parantua markkinoilla, nämä listautumiset tapahtuvat todennäköisesti alhaisemmilla arvostuksilla kuin ne olisivat tapahtuneet aiempina vuosina. Teollisuus on kokenut suuren korjauksen yritysten arvostuksissa, ja vaikka peruskorot voivat alkaa laskea, mikä alentaisi diskonttokorkoja, ne eivät todennäköisesti asettuisi aiempien vuosien tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta toiseen diskonttokorot pysyisivät korkeampina. Mahdollinen kannattavuus voi tukea arvostuksia IPO:issa, minkä vuoksi sijoittajat ovat halukkaampia maksamaan korkeamman kertoimen kannattaville yrityksille.

Hintamuutokset vaimentavat exitejä

Vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä exitien suhde oli korkeimmillaan vuoden 2010 jälkeen. PitchBookin analyytikot uskovat, että nykyiset makrotaloudelliset vastatuulet jatkuvat vuoteen 2024 asti, aiheuttaen lisäpaineita exiteihin. Alhainen korkotaso ennen nousumarkkinoiden huippua vuoden 2021 loppupuolella auttoi pääomasijoittajia keräämään ennätysmäärät likvidiä käyttöpääomaa, ja sijoittajat ovat käyttäneet tätä pääomaa exiteistä ja rahoituksen hankinnasta riippumatta. Tämä on siten kasvattanut hallinnassa olevien varojen määrää. Toisaalta viimeistä 18 kuukautta leimasi rahapolitiikan kiristyminen ja arvostusten korjaantuminen, mikä johti ostajien ja myyjien väliseen hinnoitteluhäiriöön.

Vuotta 2024 silmällä pitäen analyytikot odottavat, että exitit pysyvät vaimeina suhteessa sijoitusten määrään. Makrotaloudellisesta näkökulmasta katsottuna inflaatio on kuitenkin hidastumassa. Inflaatio ei silti ole vielä painunut halutulle tasolle ja taantumat ovat edelleen mahdollisia joissakin talouksissa. Taantuman riski ja korkeammat korot aiheuttavat rahoittajille paineita exiteihin. Analyytikot kertovat, etteivät usko listautumisantien voimakkaaseen paluuseen, koska sijoittajat välttävät yhä enemmän exit-vaihtoehtoa ja suosivat sen sijaan sulautumia ja yritysostoja, joissa hinnoitteluun on enemmän vaikutusvaltaa. Kaikki tämä johtaa investointien kasvuun ja alhaisempaan exitien määrään, mikä puolestaan nostaa sijoitusten ja exitien suhdeluvun tason ennätyksellisen korkealle.

Riskit

Odotettua nopeammat koronlaskut ovat PitchBookin analyytikoiden mukaan suurin riski markkinoille, koska ne todennäköisesti kertoisivat ongelmista markkinoilla. Korkoriskin realisoituminen voi tapahtua kahdella tavalla. Ensimmäisessä skenaariossa inflaatio hidastuu odotettua nopeammin, ja keskuspankit alkavat laskea korkoja vauhdittaakseen investointeja ja kasvua, joka on pysähtynyt viime vuosina. Toisessa ja pahemmassa skenaariossa Euroopan suuret taloudet ajautuvat taantumaan, ja keskuspankit joutuvat leikkaamaan korkoja kulutuksen edistämiseksi. Tämä skenaario voisi olla seurausta useista syistä, kuten geopoliittisista konflikteista, korkojen liian nopeasta nostamisesta tai poliittisista muutoksista. Ensin mainittu skenaario johtaisi todennäköisesti korkeampiin arvostuskertoimiin, halvempaan lainanottoon, suurempaan velkaantumiseen ja irtautumisten lisääntymiseen. Toisaalta jälkimmäinen skenaario voi johtaa sijoittajien vaatiman riskipreemion kasvuun, mikä pitäisi julkiset listautumiset vaimeina.

Top 3 isoimmat rahastot

Haasteet markkinoilla eivät kuitenkaan näkyneet viime vuonna niin voimakaasti isojen toimijoiden menestyksessä, ja suuret rahastot keräsivät ison osuuden rahavirroista. Vuonna 2023 kolme Euroopan suurinta rahastoa kerryttivät 44,4 % vuoden loppuun mennessä kerätyistä pääomista: CVC Capital Partners Fund IX 26,0 miljardia euroa, Permira Fund VIII 16,7 miljardia euroa ja KKR European Fund VI 7,5 miljardia euroa. PitchBookin analyytikot uskovat, että rahastoihin tulevat rahavirrat ovat vuonna 2024 alempia kuin viime vuonna. Jos rahamäärät vuonna 2024 laskevat alle 100 miljardiin euroon, mikä tarkoittaisi 12-15 %:n vuotuista pudotusta, eurooppalaisessa rahastovirrassa saavutettaisi ennätyksellinen keskittyminen kolmeen suurimpaan rahastoon.

Analyytikot uskovat, että rahastojen rahavirrat laskevat vuonna 2024, koska vähemmän pääomaa palautuu takaisin käyttöön vähäisten exitien vuoksi. Rahastoihin käytettävissä olevien pääomien määrää ovat vähentäneet myös korkeammat korkotasot ja lainansaamisen haasteet.

Riskit

Euroopassa private equity -omaisuusluokka on yli kaksinkertaistanut hallinnoitavat varat viimeisen vuosikymmenen aikana, siirtyen alle 500 miljardista eurosta yli 1 biljoonaan euroon vuonna 2023. Uskomme tämän trendin jatkuvan pitkällä aikavälillä, kun uudet institutionaaliset mandaatit pitkillä sijoitushorisonteilla alkavat allokoimaan varoja yksityismarkkinoille. Toinen riski liittyy makrotaloudelliseen ympäristöön. Mikäli korkoleikkaukset toteutuvat odotettua nopeammin, tämä auttaisi lisäämään rahavirtoja entisestään. Alhaisemmat korot mahdollistaisivat lisääntyneen lainanoton ja siten enemmän pääomasitoumuksia, samalla kun korkeammat arvonmääritykset lisäisivät irtautumisia, mikä vapauttaisi lisää pääomaa rahastoja varten.

KIINNOSTUITKO?

Yrittäjä, tarvitseeko yrityksesi rahoitusta kauttamme? Täytä lyhyt lainahakemuksemme, niin olemme teihin yhteydessä! Ja mikäli haluat aina uusista sijoituskierroksista tiedon sähköpostiisi, liity alta mukaan sijoittajalistallemme.

Analysoimme kohteet ja toimimme kanssasijoittajina

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti.

Uusimmat blogit
Kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-groupin kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-konsernin vuotuisat kesäjuhlat vietettiin tällä kertaa merellisellä Hailuodon saarella. Kaksipäiväiseen juhlaan mahtui maastopyöräilyä, paikallisia makuja ja tietysti uintia. Nyt jatkamme töitä hyvin levänneinä!

Lue lisää