Blogi

Yrityslainan luottoanalyysi – analyytikon näkökulma

luottoanalyysi

Luottoanalyysi antaa tukea yrityslainan koon ja ehtojen määritykseen. Luottoanalyysin tarkoituksena on tuottaa kattava käsitys rahoitettavan yhtiön kyvystä hoitaa lainan takaisinmaksu aikataulussa. Tässä artikkelissa avaamme luottoanalyysin kulkua ja kerromme, mihin asioihin analyytikkomme kiinnittävät huomiota.

Taloudellinen luottoanalyysi

Yhtiön taloudellinen tilanne, kassavirta ja tuloksentekokyky ovat ensimmäisiä asioita, joita tarkastelemme jokaisen rahoitushakemuksen kohdalla. Yhtiön kyky tuottaa positiivista kassavirtaa tasaisesti on lainanantajan näkökulmasta äärimmäisen tärkeä, sillä yrityslainat ovat useimmiten kuukausilyhenteisiä. Tutkimme tuloslaskelman ja taseen lisäksi yhtiön toteutunutta kassavirtaa sekä kassavirtaennusteita, jotka usein tarjoavat lainanantajan näkökulmasta tarkemman kuvan yhtiön takaisinmaksukyvystä. Kassavirtalaskelma kuvaa yhtiön rahamääräiset tulot ja menot hyvin tarkasti ja sisältää tuloslaskelman ulkopuolisia tärkeitä eriä, kuten olemassa olevien lainojen lyhennykset. Tämän vuoksi pyydämme yhtiöltä kuukausitason kassavirtaennusteen, mikäli sellainen on laadittu.

Taseen puolella tarkastelemme esimerkiksi sitä, minkälaista omaisuutta yhtiöllä on ja miten yhtiötä on aiemmin rahoitettu. Haluamme myös nähdä, miten taseasema on viime aikoina kehittynyt. Esimerkiksi vanhojen lainojen tasainen takaisinmaksu on tietysti positiivinen merkki lainanantajalle, kun taas äkillinen viimeaikainen velkaantuminen herättää kysymyksiä.

Yhdistelemällä yhtiön tilinpäätöstietoja sekä uusimpia kirjanpitoajoja, haemme taloudellisessa analyysissä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Millä tasolla yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat ja miten ne ovat kehittyneet / kehittyvät jatkossa?
 • Onko yhtiöllä historiaa ja näyttöjä kannattavuudesta ja kasvusta?
 • Minkälaista omaisuutta yhtiön taseessa on? Omassa omistuksessa oleva tuotantorakennus, aineettomia patentteja vai aktivoituja tuotekehitysmenoja?
 • Miten yhtiötä on rahoitettu tähän asti? Ovatko nykyinen velka ja rahoituskustannukset kestävällä tasolla?
 • Kuinka paljon yhtiöllä on ostovelkoja ja myyntisaamisia? Ovatko saamiset keskittyneet ja onko niissä viivästyksiä?
 • Kestääkö yhtiön taloudellinen tilanne uuden velkarahoituksen?
 • Milloin ja mistä kassavirroista uusi yrityslaina maksetaan takaisin?

Tuote ja asiakkaat

Lukuihin perustuvan taloudellisen analyysin lisäksi haluamme aina ymmärtää yhtiön liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan. Tämä korostuu etenkin tilanteessa, jossa yhtiöllä on vasta vähän näyttöjä liiketoimintamallin toteuttamisesta käytännössä. Liiketoimintamallin yhteydessä olemme kiinnostuneita itse tuotteen lisäksi esimerkiksi yhtiön nykyisistä asiakkuuksista.

Yhtiön toiminnan ymmärtäminen on lainanantajan näkökulmasta tärkeää, jotta lainaehdot voidaan määrittää yhtiön tarpeisiin sopivaksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiöllä on pitkäaikainen tilaussopimus asiakkaan kanssa, sopimuksen maksueriä voidaan mahdollisesti hyödyntää lainan vakuutena.

Etenkin pidemmän laina-ajan kohteissa on tärkeää ymmärtää myös kohdemarkkinan kehitys tulevaisuudessa ja arvioida tästä syntyvä riski tai mahdollisuus. Yhtiön liiketoimintamallin, asiakkaiden ja markkinan osalta kysymme seuraavia asioita:

 • Onko liiketoimintamalli kannattava ja mitkä ovat sen keskeiset riskit?
 • Onko myynti ennustettavaa, tasaista kuukausilaskutusta vai kausiluonteista? Tuleeko valtaosa liikevaihdosta yhdeltä asiakkaalta tai yksittäisistä, isoista projekteista?
 • Paljonko yhtiöllä on asiakkaita ja miten asiakkuuksien tuoma liikevaihto jakautuu?
 • Millaisessa markkinassa yhtiö toimii?
 • Ketkä ovat keskeiset kilpailijat ja mikä on yhtiön kilpailuetu?

Tiimi ja omistusrakenne

Luottoanalyysin tärkeä osa on myös yhtiön johtoon sekä omistajiin tutustuminen. Aiempi kokemus toimialasta tai yrittäjyydestä tuo lainanantajalle varmuutta siitä, että yhtiötä johdetaan ammattimaisesti. Pohdimme myös johdon sitoutumista yritykseen esimerkiksi omistusosuuden tai lainan takauksen kautta, sillä tämä viestii lainanantajalle siitä, että johtohenkilöt uskovat aidosti yrityksen menestymiseen.

Tutkimme myös yhtiön omistusrakennetta jokaisen yrityslainan kohdalla. Tässä vaiheessa haluamme tietää, ketkä ovat suurimmat omistajat ja onko yhtiöllä ulkopuolisia sijoittajia. Tiimin ja omistusrakenteen osalta haemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Ketkä ovat yhtiön avainhenkilöt ja onko heillä kokemusta toimialalta tai yrittäjyydestä?
 • Onko yhtiön johto sitoutunut yhtiöön henkilökohtaisella sijoituksella tai henkilötakauksin?
 • Ketkä ovat yhtiön suurimmat omistajat ja onko joukossa ammattimaisia sijoittajia?
 • Kuinka iso riski liiketoiminnalle on esimerkiksi yksittäisen avainhenkilön sairastuminen?

Lopuksi

Pitkästä kysymyslistasta huolimatta emme tee luottopäätöstä minkäänlaisen automaattitarkistuksen perusteella, vaan analyytikkomme käyvät läpi jokaisen tapauksen, ensin yhdessä yrityksen kanssa ja sen jälkeen sisäisesti luottotiimimme kesken. Rahoitushakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti, eikä yhtiöille ole olemassa esimerkiksi talouslukujen suhteen absoluuttisia vaatimuksia, jotka ovat perusteena positiiviselle luottopäätökselle.

Tarkastelemalla jokaista rahoitushakemusta omana kokonaisuutenaan, pystymme toimimaan joustavasti ja löytämään sekä yhtiölle että sijoittajille houkuttelevan ratkaisun. Lainan vakuutena hyödynnämme esimerkiksi pantattuja kassavirtoja, mikä usein mahdollistaa lyhytaikaisen rahoituksen tilanteessa, jossa yhtiölle ei voida myöntää pitkäaikaista lainaa. Pystymme lisäksi toimimaan nopeammalla aikataululla kuin perinteiset rahoittajat, tarjoten yhtiöille mahdollisuuden reagoida nopeasti liiketoiminnan rahoitustarpeisiin.

kiinnostuitko?

Onko yritykselläsi rahoitustarpeita? Jätä lyhyt rahoitushakemus tiimillemme, niin olemme sinuun yhteydessä! Alta voit myös liittyä mukaan sähköpostilistallemme, jos olet kiinnostunut kuulemaan uusista sijoituskohteistamme!

Analysoimme kohteet ja toimimme kanssasijoittajina

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti.

Uusimmat blogit
Kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-groupin kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-konsernin vuotuisat kesäjuhlat vietettiin tällä kertaa merellisellä Hailuodon saarella. Kaksipäiväiseen juhlaan mahtui maastopyöräilyä, paikallisia makuja ja tietysti uintia. Nyt jatkamme töitä hyvin levänneinä!

Lue lisää