Blogi

Yritysrahoituksen saatavuus ja syksyn 2023 pk-yritysbarometri

yritysrahoituksen saatavuus

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi tämänhetkistä yritysrahoituksen heikentynyttä saatavuutta ja nostamme esiin tuoreessa pk-yritysbarometrissä tehtyjä ajankohtaisia havaintoja liittyen yritysten rahoitustarpeisiin ja rahoituksen saamisen haasteisiin. Kerromme myös, miten SijoittajaPRO Corporate Finance voi auttaa juuri teidän yritystänne kasvamaan ja toteuttamaan tärkeitä investointeja, hankkeita ja projekteja. Pk-yritysbarometri on Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tuottama julkaisu, jossa käydään läpi pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.  

Yritysrahoituksen saatavuus ja tarve eivät kohtaa

Tiukentunut pankkitoiminnan sääntely näkyy pk-yritysbarometrin mukaan selkeästi pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. Barometrin mukaan alle puolella pk-yrityksistä on ulkoista rahoitusta pankin tai muun rahoituslaitoksen tarjoaman lainan muodossa. Rahoituksen saatavuus onkin heikentynyt keväästä 2023 ja rahoitusta ottaneiden pk-yritysten määrä on laskenut viimeisten 12 kuukauden aikana 21 prosenttiin. Tarve rahoitukselle ei ole kuitenkaan hävinnyt, sillä syksyn 2023 pk-yritysbarometrissa jopa 9 prosenttia pk-yrityksistä vastasi, ettei ole hakenut rahoitusta viimeisen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Barometrin mukaan määrä on kasvanut viime keväästä 3 prosenttiyksikköä ja lukema on huolestuttavan suuri, kun huomioidaan se, että vain 3 prosenttia yrityksistä kertoi saaneensa negatiivisen rahoituspäätöksen. Barometrin tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei osa pk-yrityksistä ilmeisestä tarpeesta huolimatta hae rahoitusta. Tärkeimmiksi syiksi nousivat tiukentuneen sääntelyt luomat kireät vakuusvaatimukset ja rahoituksen kallis hinta. Kolmanneksi yleisin syy oli selkeästi rahoituksen huono yleinen saatavuus. 

Rahoituksen käytön osalta barometrissä ei ole yritysten kokoluokat huomioiden huomattu suuria muutoksia. Selvää laskua on kuitenkin havaittu ainoastaan pienemmissä yrityksissä, joissa rahoituksen käyttö on laskenut aiemmasta. Pienemmistä yrityksistä alle kuudesosa on hankkinut viimeisen 12 kuukauden aikana pankki- tai muuta rahoitusta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama poikkeustilanne ja yleinen taloudellinen epävarmuus sekä niistä seurannut investointiaktiviteetin hiljeneminen listattiin barometrissa olennaisiksi rahoituksen hankkimista vähentäneiksi syiksi. Barometrin mukaan pk-yritysten taloudellinen tilanne on kuitenkin heikentynyt selvästi ja rahoitustarpeet esimerkiksi käyttöpääoman muodossa ovatkin kääntyneet selkeään kasvuun.

Barometrin mukaan pk-yritysten rahoitusrakenne on yhä hyvin pankkikeskeinen, vaikka Business Finlandin ja ELY-keskusten tarjoama rahoitus toimivatkin vaihtoehtona pankkirahoitukselle. Myös Finnveran rooli rahoituksen tarjoajana ja sen täydentäjänä on selkeästi kasvanut. Yritysrahoitus näyttää barometrin mukaan keskittyvän yhä vahvemmin pankkien tarjoamiin rahoituspalveluihin ja se nähdään barometrissa erittäin valitettavana, koska pankkirahoituksen saatavuus uhkaa hankaloitua jatkossa selvästi.

Räätälöidyt rahoitusratkaisut auttavat vastaamaan tarpeeseen

Kokonaisuudesta voidaankin todeta, että pk-yritysten tarve uudenlaisille ja entistä monipuolisemmille rahoitusratkaisuille on valtava. Tähän tarpeeseen SijoittajaPRO Corporate Finance onnistuu loistavasti vastaamaan, sillä olemme erikoistuneet tarjoamaan räätälöityjä rahoitusratkaisuja ja näin voimme auttaa löytämään juuri teidän yrityksenne tilanteeseen sopivimman rahoitusmuodon. Esimerkkejä toteuttamistamme erilaisista rahoitusratkaisuista ovat laina-, silta- sekä tilaus- sekä sopimusrahoitus. Lisäksi toimimme tarvittaessa kanssarahoittajana esimerkiksi yhdessä pankkisi kanssa isojen investointien tai yrityskauppojen hetkellä. Toteutamme myös oman pääoman ehtoisia rahoituksia. Keskitymme aina rahoitusta suunnitellessa löytämään yritystä mahdollisimman hyvin tukevan ja hyödyttävän rahoitusratkaisun.

Mikäli haluat tietää lisää pk-yritysbarometrin havainnoista ja niiden vaikutuksista laajemmin suomalaisten pk-yritysten tulevaisuuteen, lue myös tämä Sijoittaja.fi:n artikkeli!

KIINNOSTUITKO?

Yrittäjä, tarvitseeko yrityksesi rahoitusta kauttamme? Täytä lyhyt lainahakemuksemme, niin olemme teihin yhteydessä! Ja mikäli haluat aina uusista sijoituskierroksista tiedon sähköpostiisi, liity alta mukaan sijoittajalistallemme.

Analysoimme kohteet ja toimimme kanssasijoittajina

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti.

Uusimmat blogit

Yrityslainaraportti Q1/2024

Vuoden 2024 ensimmäinen kvartaali on päätöksessä yrityslainoihin sijoittamisen osalta. Lainanlyhennyksiä maksettiin salkkuun 2 740 079,42 € edestä. Raportointihetkellä lähes kaikki käytettävissä olevasta pääomasta oli sijoitettuna lainoihin.

Lue lisää