Blogi

Miten yrityslainan korko määräytyy?

yrityslainan korko

Yrityslainan korko ja sen määräytyminen on yksi yritysrahoituksen perinteisistä ikuisuuskysymyksistä ja aihe nousee nykyisessä taloustilanteessa entistä aktiivisemmin esille. Tässä artikkelissa tarkoituksemme on käydä läpi yrityslainan koron määräytymistä lainanantajan näkökulmasta ja selventää, mitkä tekijät vaikuttavat koron määräytymiseen eniten.

Yrityslainan korko määräytyy pääasiallisesti yhtiön luottoluokituksen, vakuusaseman ja laina-ajan perusteella.

Luottoluokitus

Luottoluokitus tai ”reittaus” sisältää yhtiön kokonaisvaltaisen arvioimisen yritysrahoittajan näkökulmasta. Eri osa-alueet pisteytetään ja kun pisteytys on tehty, yhtiölle määräytyy rating. Luottoluokittamisen voi jakaa kolmeen kategoriaan:

  • Taloudellisen tilanteen arviointi

Yritysrahoittajan kannalta tärkein osa-alue on lainanhakijan taloudellisen tilanteen arviointi. Arvioinnin pääpaino on kassavirrassa ja kannattavuudessa, pääomarakenteessa sekä maksuvalmiudessa.

  • Yhtiön johdon ja omistajien arviointi 

Arvioimme muun muassa omistuspohjan laajuutta ja pääomituskykyä sekä johdon aiempaa kokemusta yhtiön toimialasta sekä yrittämisestä. Mikäli johdolla on usean vuoden toimialakokemus ja yrittäjätaustaa, on sillä myös positiivinen vaikutus luottopäätöksen muodostamiseen. Tällä on lainanhakijan näkökulmasta myös positiivinen vaikutus lainan korkoon.

  • Liiketoiminnan kehitysvaiheen sekä markkinan arviointi

Arvioimme tuotteen tai palvelun kehitysvaiheen: onko toiminta jo vakiintunutta vai onko tuote tai palvelu vasta tuotekehitysvaiheessa? Arvioimme myös kilpailutilanteen sekä yhtiön asiakkaat: nojaako suuri osa liikevaihdosta yhteen tai kahteen asiakkaaseen vai onko asiakaskunta hajautunut?

Luottoanalyysiprosessiimme pääset tutustumaan vielä tarkemmin aikaisemmassa blogissamme, jossa avasimme prosessia laajemmin.

Vakuusasema

Riski pääoman menettämisestä voi olla lainanantajan kannalta huomattavasti pienempi, mikäli lainalle asetetaan vakuutta. Alhaisempi riski tarkoittaa sitä, että myös lainan efektiivinen korkoprosentti laskee.

Lainan vakuudeksi asetettava omaisuuserä ja sen vaikutus lainan korkoon arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Mikäli vakuus on vahva, vaikutus vuosikorkoon voi olla jopa useita prosentteja. Usein käytettyjä vakuuksia ovat henkilötakauksien ja yrityskiinnitysten lisäksi muun muassa erilaiset reaalivakuudet, kuten kiinteistöt ja asunnot sekä tilipanttaukset.

Laina-aika

Mitä pidempi laina-aika eli maturiteetti on, sen korkeampaa korkoa yhtiö joutuu maksamaan. Laina-ajan vaikutusta lainan korkoon voi verrata esimerkiksi yleisesti käytettyihin Euribor-korkoihin. Lainamme ovat kiinteäkorkoisia, eivätkä muutokset viitekoroissa laina-aikana siten vaikuta yhtiön maksamaan korkoon.

Viitekorko

Yrityksen lainakoron pohjana toimii aina viitekorko. Se lisätään yrityskohtaisen luottoluokituksen päälle. Kun aloitimme lainasijoittamisen vuonna 2016, viitekorot olivat nollatasolla. Tilanne muuttui huhtikuussa 2022, kun korot lähtivät voimakkaaseen nousuun ja käyttämämme 12 kuukauden Euribor on nyt 3,3 %. Täten, mikäli tammikuussa 2022 analyysimme antoi yhtiön koroksi 7 %, oli se myös tarjottava korko. Nyt sama yhtiö samoilla luvuilla saa tarjouksen 9,5 %, sillä viitekorko on vuodessa noussut reilut 3 %. Yksityisenä rahoittajana emme vie koko viitekoron nousua suoraan asiakkaan korkoihin.

Viitekoron nousu näkyy myös pankkilainoissa. Alkuvuodesta 2022 yritykset saivat pankkilainaa 3-4 % kokonaiskorolla, mutta nyt myös lisätakauksien kallistumisen myötä pankkilainatkin yrityksille alkavat olemaan 6-8 % korkotasolla. Me emme yksityisenä lainanantajana vie koko Euribor-viitekoron nousua asiakkaille, joten lainoituksemme alkaa olemaan erityisen houkutteleva vaihtoehto yrityksille. Rahoituksemme hoituu myös vähemmällä byrokratialla ja nopeammalla nostoaikataululla.

Kuva: Euribor-rates.eu

KIINNOSTUITKO?

Yrittäjä, tarvitseeko yrityksesi rahoitusta? Hae yrityslainaamme! Entä haluatko tiedon aina uusista sijoituskohteistamme? Liity alta mukaan sijoittajalistallemme!

Analysoimme kohteet ja toimimme kanssasijoittajina

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Pääset sijoittajana mukaan aikaisen vaiheen yhtiöihin yhdessä ammattisijoittajien kanssa, kustannustehokkaasti ja hajautetusti.

Uusimmat blogit
Kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-groupin kesäjuhlat Hailuodossa

SIJOITTAJA-konsernin vuotuisat kesäjuhlat vietettiin tällä kertaa merellisellä Hailuodon saarella. Kaksipäiväiseen juhlaan mahtui maastopyöräilyä, paikallisia makuja ja tietysti uintia. Nyt jatkamme töitä hyvin levänneinä!

Lue lisää